9/30/2009

Billström saknar stöd från allianspartierna

Alla människors lika rätt och värde är en central princip för mig som liberal politiker. Därför var jag mycket glad när Centerpartiets riksstämma valde att gå på min och Stockholmscenterns linje i denna fråga trots att vi på riksstämman fick hårt motstånd från partiets båda ledamöter i socialförsäkringsutskottet, Fredrick Federley och Solveig Zander, vilka ville stödja den linje som migrationsminister Tobias Billström (M) och tidigare migrationsminister Barbro Holmberg (S) representerar. För mig är det främmande att göra denna fråga om rätt till vård till en migrationspolitisk fråga och då sätta systemet före individen

Den argumentation som M och S representerar när det gäller frågan om vård för gömda och papperslösa liknar den som vi hade om övergångsregler och Göran Perssons uttalanden om social turism. Då var det Centerpartiet och Maud Olofsson som stod upp för de liberala värderingarna om alla människors lika rätt och värde - detta var en tydlig markering och denna ideologiska tydlighet var också en av anledningarna till att jag valde att engagera mig politiskt inom Centerpartiet. Detta tydligt liberala och ideologiska ställningstagande utmanade också det den främlingsrädsla som under lång tid präglat svensk invandringspolitiken vilket jag utvecklat i denna artikel (tyvärr inte på nätet). Bland de moderata grösrötterna så finns mer liberala strömningar än de som Tobias Billström representerar och det tyder på att det gamla systemkramandet och den oheliga alliansen mellan M och S som så länge blockerat invandringsfrågorna och integrationspolitiken snart kan vara ett minne blott. Beslutet om arbetskraftsinvandring som Moderaterna gick med på trots protesterna från Socialdemokratiskt håll var också ett tydligt steg på rätt väg så låt oss hoppas på en fortsatt utveckling i denna liberala riktning.

Frågan om försörjningskrav vid anhöriginvandring har nu kommit upp i diskussionen vilket Ekot rapporterade om idag på morgonen. Enligt migrationsminister Billström kommer en proposition till riksdagen under hösten. Företrädare för KD och FP har gått ut och tydligt markerat att de inte stödjer ett sådant förslag och för Centerpartiets del har vid vårens riksstämma beslutat att Centerpartiets linje i frågan är ”Att återföreningar av familjer sker skyndsamt.”

I stämmobeslutet kan man dock i löptexten läsa följande: ”Anhöriginvandring är en del av migrationspolitiken. En utredning som föreslår ett försörjningskrav för anhöriginvandring har lagts fram och är under beredning. Kravet på försörjning skulle till exempel kunna ge incitament för integration och även bättre förhållanden för anhöriga att anlända till när de kommer till Sverige.” Centerpartiets ställningstagande som framgår av följande punktsatser klargör dock att Centerpartiets linje i frågan är ”Att återföreningar av familjer sker skyndsamt.” Ett tydliggörande vad som avses med skyndsamt skulle här kunna vara på sin plats och personligen tycker jag att brödtextens formulering är olycklig. Det är dock själva slutsatsen som är viktig och detta är den linje som stämman beslutat att partiet ska driva.

Mot bakgrund av tidigare tydligt ideologiska ställningstaganden i migrationsfrågorna så kan nog inte Tobias Billström räkna med något stöd från Centerpartiet i denna fråga. Att Socialdemokraterna skulle vara bereda att stödja förslaget verkar inte heller sannolikt eftersom de knappast vill backa upp moderaterna utan ser hellre att förslaget faller, oavsett vad de tycker i sakfrågan. Socialdemokraterna börjar även få problem med sin tidigare hårda linje i hanteringen av asylsökande barn och uttalanden från den tidigare migrationsministern Barbro Holmberg (numera landshövding i Gävleborg).

Gellert Tamas har uppmärksammat detta i en aktuell bok och eftersom jag tidigare arbetat med asylprövning vid såväl migrationsverket som Utlänningsnämnden under den tid som Barbro Holmberg var minister så vet jag att hon har mycket att stå till svars för när det gäller hanteringen av asylärenden, huruvida prövningen blivit mer rättssäker under Tobias Billström kan jag inte säga eftersom jag inte längre arbetar med asylfrågor men i huvudsak så kvarstår denna kritik och jag har även tidigare haft ett inlägg på SVT-opinion med samma tema.

Mina övriga inlägg kring invandrings, migrations och integrationsfrågor finns här och kom ihåg att vi kan alla göra skillnad när det gäller att stå upp för våra värderingar om alla människors lika rätt och värde! Ett bra sätt är att engagera sig i någon frivilligverksamhet som jobbar med dessa frågor, själv är jag engagerad inom Röda Korsets Flyktingcenterkrets och alla intresserade är givetvis välkomna.
________________________

Uppdatering 091002: ETC har en längre artikel om rätten till vård för gömda och papperslösa.