8/31/2009

Centerpartiet tar sats för tydligare ideologisk debatt

I dagens SvD svarar Magnus Andersson och Centerpartiets ungdomsförbund på Maud Olofssons tidigare ustspel om att Alliansen måste våga mer.

Mycket bra, tydligare ideologisk debatt behövs både inom och utom Centerpartiet och då behöver vi även ta till oss av den beska kritik som bl.a. Mikael levererar och stå upp för våra liberala värderingar fullt ut! För egen del kommer jag att aktivt verka för att de riksdagsledamöter i Centerpartiets riksdagsgrupp som kommer att representera Stockholms stad efter valet 2010 har en tydlig ideologisk trovärdighet och rent mjöl i påsen när det gäller försvaret av den personliga integriteten - redan nu har jag ögonen på ETR som toppnamn och är själv en möjlig kandidat till andraplatsen, om inte Abir eller Helen slår mig förstås....

Ett flertal inlägg med länkar och resonemang kring den pågående ideologidiskussionen kan läsas nedan.

Centerpartiets ideologiska utveckling

Flera bra inlägg från Hanna, Rickard och Johan om det positiva i att det sker en ideologisk utveckling i Centerpartiet. Kritiken från vänsterhåll kan man nog ta ganska lätt på och snarare beklaga de vänsterpartister som biter sig fast vid utopin om ett socialistiskt drömsamhälle - eftersom all befintlig empiri talar stark emot denna typ av projekt. Sedan får Ohly, Myrdahl och Erik Berg säga vad de vill.

En liberal demokrati med marknadsekonomi är på alla sätt en bättre utgångspunkt för att bygga ett fungerande samhälle än olika former av socialistiska experiment på planekonomisk grund. När det gäller de marknadsekonomiska spelreglerna så är de inte heller nödvändigtvis så att dessa gynnar miljöfientliga och utsugande företag - vilket vänstern gärna vill göra gällande. Snarare är det tvärtom - med en ständigt ökad efterfrågan på produkter och tjänster vilka är producerade med hänsyn till miljön och att man tar ansvar för goda arbetsvillkor etc. så är det de företag som bäst anpassar sig till dessa krav som gynnas.

Denna dynamik kan aldrig uppnås i ett planekonomiskt system utan konkurrens där produktionen är oberoende av vad kunderna efterfrågar. I en marknadsekonomi däremot har vi alla en möjlighet att påverka marknadens utbud genom aktiva val. Ett tydligt exempel på detta finns idag på DN-debatt där vår riksdagsledamot och företrädare i näringsutskottet Per Åsling gör ett utspel i egenskap av styrelseordförande i Milko. Håkan och Anders har redan kommenterat detta.

8/30/2009

Centerpartiet vinnare på Moderat sossefiering

Dagens ledare i SvD är skriven av den som vanligt välformulerade PJ och innehåller en jämförelse mellan de två alternativen inför valet 2010. Samma tidning har dock en mindre begåvad analys som även kommenteras av Dick.
Lake har också ett intressant inlägg på samma tema och refererar till Mats Knutssons analys att Moderaterna tar S-väljare och C vinner liberala Moderater. Ingen orimlig analys mot bakgund av Moderaternas gradvisa sossefiering så det är bara att tacka och ta emot och med kraft visa att det är vi som står för det ideologiska nytänkandet inom svensk politik!

8/29/2009

Systemkramaren Billström förlorade

I DN rapporteras om att Moderatstämman röstade för att en invandrare som har jobb men saknar arbetstillstånd inte ska behöva åka tillbaka till hemlandet för att fylla i rätt formulär - ett högst rimligt beslut i linje med Centerpartiets tydliga ideologiska ställningstagande i dagens SvD om att sätta individen före systemet.

Det är glädjande att systemkramaren Tobias Billströms linje förlorade denna debatt och kanske tyder detta på att det kan finnas en öppning rörande LAS och turordningreglerna där mini(s)ter Littorin för en obegriplig kamp för bevarandet av ett föråldrat system som diskriminerar såväl ungdomar som personer med annan etnisk bakgrund. Systemet före individen må vara Littorins och Billströms linje men det är inte Centerpartiets och (tror jag) de moderata gräsrötternas linje!

Fler Centerpartister som bloggar om Mauds debattartikel idag.

Maud kräver tuffare allianspolitik

Maud har idag ett mycket tydligt debattinlägg i SvD där hon kräver att alliansen måste våga mer, inte minst när det gäller en tydligare ideologisk politik som sätter den enskilda människan före systemet. Detta tydliga ställningstagande att sätta individen före kollektivet känns befriande mot bakgrund av Moderaternas systemkramande i frågan om bevarande av diskriminerande turordningsregler och oviljan att reformera LAS. Här behövs mer samhällskritik och tydligare ideologisk debatt och mindre systemkramande.

Läs även Integrationsnätverkets blogg, Johan Hedin, Per Ankersjö

8/28/2009

Vitaliserande debatt inom C

Dagen bjuder på en mängd vitaliserande inlägg i den politiska debatten kring arbetsgivaravgifter, Littorin om LAS, LAS, studiemedel samt en lång rad inlägg om Moderaternas makt-sossefiering vilken kritiseras och kommenteras från flera håll.

Mycket bra!

Vi behöver en tydligare ideologisk debatt både inom och utom partiet så nu väntar vi bara på tuffa beslut från PS som ger oss förutsättningarna att sätta full fart framåt mot valet 2010!

PS måste lyssna på gräsrötterna!

Johan Hedin har ett bra blogginlägg med rubriken Vad är det för fel på riksorganisationen? som på ett tydligt sätt knyter an till mina tidigare inlägg Samhällskritiken är en del av Centerpartiets själ och Centerpartiet tar sats för tydligare ideologisk debatt. Det finns ett behov av ordentliga organisationsförändringar och en tuffare politisk strategi inför valet 2010 och beslut om detta måste fattas i samband med det pågående partistyrelsemötet. Lyckligtvis så har vi på den regionala nivån runt om i landet ett flertal nya riksdagskandidater som kommer att bidra till tydligare politisk debatt och även ger hopp om en vitalisering av hela partiet. Två goda exempel är bl.a. Erik Hultin och Anders W Jonsson.

I Stockholms stad kommer vi förhoppningsvis att kunna toppa vår riksdagslista med Elisabeth Thand Ringqvist som idag är politiskt sakkunning på Näringsdepartementet och en drivande kraft bakom ett flertal av de goda insatser som vi gjort när det gäller att skapa bättre villkor för företag och arbetet med att minska den statliga byråkratin. Elisabeth är även en stark företrädare för Centerpartiet i Stockholms stad som bl.a. varit tydligt pådrivande i debatten kring en reformerad arbetsrättslagstiftning och slopandet av de nuvarande turordningsreglerna vilka diskriminerar och stänger ute unga arbetssökande och personer med annan etnisk bakgrund.

Uppdatering:
En undersökning från Nordea visar på att det finns över två miljoner väljare som vill bli företagare så här har vi en god bas för Centerpartiet att bygga vidare på!

8/24/2009

Centeruppropet till riksdagen

Läser idag om att Centeruppropets Erik Hultin ställer upp som kandidat till riksdagen, Per Ankersjö skriver också om detta. Mycket bra! Vi behöver fler ideologiskt tydliga kandidater som står upp för våra grundläggande värderingar och som inte viker sig när det blåser! Vi behöver även fler tydliga kandidater på Stockholmslistan för att hjälpa till att föra partiet i rätt riktning. Jag överväger själv att kandidera och Elisabeth har redan en hemsida...

8/21/2009

Centerpartiet tar sats för tydligare ideologisk debatt

Det är med stor tillfredsställelse som jag nu första veckan på jobbet efter semestern noterar att Centerpartiet i snabb takt kommit med en mängd goda initiativ och utspel för att driva på ett värderingsskifte i svensk politik. Några tydliga ställningstaganden har varit att inte pumpa i skattemedel i ett olönsamt bilföretag, att sänka arbetsgivaravgifterna och öka studiemedlen samt att kommuner inte skall använda skattemedel för att konkurrera med privata företag. Vi behöver en mer ideologisk debatt både i partiet och i den breda samhällsdebatten. Ett flertal goda kommentarer finns hos Johan Hedin, Per Ankersjö, Annie Johanson

Vidare har även Johan Linander ett bra inlägg med kritik mot Stockholmsprogrammet och Fredrick Federley (sic!) bemöter mörkerkrafterna i migrationsdebatten.

Mycket bra av samtliga oavanstående och övriga som nu driver på den ideologiska debatten på centerbloggar.se inför partistyrelsens möte i veckan....

För egen del tycker jag alltjämt att vi måste rannsaka oss själva och vårt agerande kring integritetsfrågorna eftersom dessa frågor är centrala för vår ideologiska trovärdighet och kräver en ordentlig omorientering från tidigare ställnigstagandena från FRA-beslutet och framåt. Men jag ser ändå Johan Linanders inlägg som en liten positiv signal. Kanske har Erik Hultin och Centeruppropet m.fl. lyckats föra in partiet på rätt spår igen.

Vi behöver även finna en tydligt liberalt spår i integrations- och migrationsdebatten och förhoppningsvis kommer Centerpartiets integrationsnätverk att kunna fungera som en katalysator för detta arbete.

Lycka till på kommande partistyrelsemöte - ni har partiets politiska framtid i er hand!