9/24/2009

Skattemedel till företagsköp - ingen god idé

Nu är det återigen en kommun med vänstermajoritet som vill lägga skattepengar på saker som definitivt inte är kommunal kärnverksamhet. I detta fall en fastighet för 24 miljoner. Tack och lov är Per-Inge Pettersson på bettet och tar strid för den goda pricipen att inte spekulera bort skattemedel på riskabla affärsprojekt, oavsett om det är bilföretag på dekis, skidbackar, vattenland eller andra förlusttyngda verksamheter.

SR skriver: "Avsiktsförklaringen mellan Hultsfreds kommun och Rockparty togs av ett splittrat arbetsutskott i kommunstyrelsen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stod enade, medan alliansen med Centerparitets Per-Inge Pettersson i spetsen reserverade sig mot beslutet, och ville istället att avsiktsförklaringen skulle avslås, för att det skulle bli för stora risker med att köpa fastigheten."

Varför tror man att kommunen är bättre än företagare på att driva företag? Kan det vara så att man har andra ekonomiska muskler och kan pumpa in skattemedel i verksamheten.... hur påverkar då det andra företag kan man undra? Dessutom tror jag bestämt att det är mot kommunallagen att köpa fastigheter till överpris. (Detta bekräftades även av min gamla lärare i kommunalrätt, docent Olle Lundin i Uppsala, som idag intervjuades på Ekot i denna fråga)

Om kommunen tar ansvar för den kommunala kärnverksamheten istället för att leka företagare så tror jag att både skattebetalare och företagare skulle uppskatta detta. Näringsministern presenterade nyligen ett lagförslag om att förbjuda osund kommunal konkurrens och detta fick ett positivt bemötande från flera håll bl.a. Byggindustrin och Konkurrensverket.

I Stockholm ligger vi givetvis steget före ;-)

Rapport om effekterna av osund konkurrens