9/04/2009

Personlig integritet och Stockholmsprogrammet

I SvD kan vi återigen läsa en artikel som beskriver planerna för en ökad övervakning och ytterligare inskränkningar i den personliga integriteten som ett led i arbetet med det s.k. Stockholmsprogrammet. Tillåt mig därför att, precis som den Europeiska datatillsyningsmannen, vara "lite" skeptisk till att Stockholmsprogrammet kommer att stärka integritetsskyddet samt att Beatrice Ask och Billström m.fl. verkligen driver denna linje....jag är inte övertygad. Att tala om integritet är ju till intet förpliktigande men att faktiskt agera kräver mod, styrka, övertygelse och handlingskraft - så upp till bevis och se till att Stockhomsprogrammet blir en vändpunkt för den flodvåg av integritetskränkande lagstiftning som nu sköljer över oss.

Under alla förutsättningar kommer jag att göra allt som står i min makt att byta ut mina politiska representanter i riksdagsvalet 2010 och ersätta dem med ideologiskt tydliga integritetsförespråkare. Om Erik Hultin ställde upp i Stockholms stad skulle jag rösta på honom men varför inte göra honom sällskap? Vi skulle nog med gemensamma krafter och några ytterligare nya ledamöter både inom och utom Centerpartiet kunna tvinga fram en tillnyktring i integritetsfrågorna efter valet 2010.

PS/Mikael Elmlund har ett mycket bra förslag i debatten om förbifart Stockholm som för närvarande debatteras intensivt hos bl.a. Birger Schlaug (!), Ankersjö, PL&C, Gustav Andersson, Helen Törnqvist, Magnus Andersson, Centerpartiet på Kungsholmen, Johan Pettersson och Johan Kling m.fl.