5/23/2009

Rasism, socialism och valfusk - Nej tack!

Efter lite improviserat valstugearbete i Västerås fick jag det tvivelaktiga nöjet att lyssna till ett torgmöte där Folkfronten under gula fanor och symboler liknande hakkors förde ut sina grovt rasistiska åsikter. Tack och lov fanns det några rådiga gycklare på styltor redo att ställa sig på andra sidan gatan där de skojade och delade ut ballonger vilket till stor del tog udden av den rasistiska hatmanifestationen utan att för den skull inkräkta på deras demonstrationsfrihet. Tidigare har vi även hört om skrämmande händelser i Vännäs där flyktingar utsatts för förföljelse.

I detta fall tog det lokala Röda Korset ansvar för ett snabbt agerande och arrangerade en välbesökt manifestation till stöd för de utsatta flyktingarna. Dessa exempel visa tydligt att vi alla har ett ansvar för att bemöta denna rasism och främlingsfientlighet för även om det är ett relativt litet antal personer som är beredda att gå så långt som i Vännäs eller som ställer upp på Folkfrontens idéer så finns redan idag såväl Nationaldemokrater som Sverigedemokrater representerade i kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige på ett flertal platser runt om i landet. Denna utveckling måste givetvis stoppas och vi har alla ett ansvar för detta!

Ett sätt är då att mer aktivt börja arbeta med integrations- och mångfaldsfrågor för att bättre ta tillvara den resurs som det innebär för Sverige att det finns personer som söker sig till vårt land för att bo och arbeta här. Bildandet av Centerpartiets integrationsnätverk är ett steg i denna riktning. I en debattartikel på Newsmill skriver jag bl.a. att vi nu en gång för alla behöver städa i debatten och istället för komma med olika populistiska utspel på allvar börja arbeta med frågan hur vi skall reformera dagens integrationspolitik. Ökad fokus på de enskilda individens vilja och drivkraft samt en lyhördhet för de goda exempel på fungerande integrationsarbete som finns runt om i landet vore en god början på denna process.

De rasistiska och främlingsfientliga krafterna ska dock bekämpas med politiska och demokratiska medel genom att ta debatten och visa upp deras unkna ideologiska tankegods samtidigt som vi visar på vinsterna med ett mångkulturellt samhälle och hur vi genom ett tydligare individperspektiv i integrationspolitiken alla kan bli vinnare på en ökad invandring.

Tyvärr har vi idag en integrationspolitik som till allt för hög grad präglas av en socialistisk och kollektivistisk människosyn där man passiviserar människor och inte ger utrymme för individuella önskemål och missar att ta tillvara den erfarenhet, kunskap, engagemang och drivkraft som finns hos oss alla.

Man har även från Socialdemokratisk sida vid ett flertal tillfällen visat en bristande respekt för våra demokratiska spelregler och detta är i sig något som kan gynna framväxten av odemokratiska partier vilka inte väjer för att tänja på demokratins spelregler. Det borde finnas mer debatt om att Socialdemokraterna trots sin högstämda retorik när det gäller att kritisera användandet av tv-reklam är det enda svenska riksdagsparti som vid upprepade tillfällen ägnat sig åt och dömts för valfusk!

Karl Malmkvist skriver bra om detta hyckleri och tar då även upp den intressanta frågan om LO:s funktion som Socialdemokratiskt vallokomotiv och kassakista .

Fler bloggar på detta tema är: Johan Hedin, Anders Dahlberg, Gösta Gustavsson, SvD:s ledarblogg, Karl Sigfrid och Jesper Svensson m.fl. samt Henrik Alexandersson som även tar upp frågan om hur Piratpartiets valsedlar hanteras i Botkyrka vilket det finns mer om på bl.a. Politikerbloggen och en lathund från PP om hur man bör agera vid misstänkt valfusk (via Opassande). Intressant med en uppföljning och juridisk prövning av detta.

____________________

UPPDATERING

Läs mer om hur en borgerlig politiker attackerats vid en valstuga i Skärholmen och fler tveksamheter rörande hantering av valsedlar för Fi och PP. Det känns skrämmande att man i Sverige år 2009 skall behöva se dessa attacker mot det demokratiska systemet och inte minst är det oroande att det finns grupper som är bereda att ta till våld!

Läs även: Per Ankersjö, Fredrik Malm, Karl Malmqvist, Verballiberal, Svansbo m.fl.

5/12/2009

Integritet en mänsklig rättighet

Första blogginlägget efter stämman skrivs fran Röda Korsets huvudkontor i Geneve (därav att A med en cirkel saknas...). Jag har över lunch vid ICRC bl.a. talat med Ms Christine Beerli (vice president) om arbetet i Sverige för att garantera vard även för gömda, stämmans beslut var en seger för detta arbete. Vidare har Röda Kors Federationens generalsekreterare Bekele Galeta talat om utmaningarna med Climate Change, här finns även en tydlig koppling till stämmans beslut och var EU-plattform.

Nu krävs bara att Centerpartiet även börjar se rätten till personlig integritet som en grundläggande mänsklig rättighet, vi är inte riktigt framme där än med tanke pa beslutet att inte riva upp FRA...

5/05/2009

Vård för gömda och papperslösa

Frågan är ideologiskt viktig och här måste vi slå fast principen alla människors lika värde. Vi måste våga se dessa människor som individer och inte reducera vårdbehövande gömda och papperslösa till "brottslingar som får skylla sig själva" vilket verkar vara såväl Moderaternas som Socialdemokraternas inställning i frågan. Deras argumentation ligger helt i linje med Göran Perssons uttalande om social turism i samband med att den tidigare Socialdemokratiska regeringen ville införa övergångsregler för nya EU-länder. Denna gång var det Maud och Centerpartiet som stod upp för våra liberala värderingar om alla människors lika rätt och värde. Låt oss göra detta även i denna fråga!

Stocholms stads distrikt gav enhälligt bifall och partistyrelsen är på samma linje, nu väntar riksstämman!

Väl mött!

Oscar Fredriksson, andre vice distriktsordförande
Centerpartiet Stockholms stad

Läs mer om ett möte med en fd. papperslös på Helens blogg