5/20/2008

Tydligare socialliberalt fokus inom C

Efter de senaste dagarnas intensiva debatt har centerpartiets ståndpunkt i frågan om vård för papperslösa förtydligats avsevärt. Oavsett om vi nu ser en omsvängning eller endast ett förtydligande av riksdagsgruppens ursprungliga ställningstagande så har debatten varit viktig för att tydliggöra vårt socialliberala hållning i denna fråga.

Några inlägg på detta tema finns hos Gustav, Annie , Per och Fredrik. Läs även inläggen på SVT-Opinion, centerpartiet.se och dagens debattartikel på SvD Brännpunkt vilken nog får ses som en eftergift för den massiva kritiken. Låt vara att det förslag som ligger endast slår fast vad som gällt under tidigare S-regeringar och att kommande utredning får ta ställning till debattens huvudfråga om rätten till vård. Det har dock varit viktigt att redan i detta skede tydligt markera behovet av att snarast lösa vårdfrågan och även säkerställa att det finns ett tydligt sociallilberalt individfokus i utredningsdirektiven. Jag tror att den gångna veckans debatt var nödvändig för att driva på detta arbete och att vi nu förhoppningsvis inom en snar framtid kan få ett nytt regelverk på plats, tills dess förlitar jag mig på att våra kloka landstingspolitiker tar sitt ansvar och säkerställer en god tillgång till vård för denna utsatta grupp människor.

5/19/2008

C-politiker stödjer vård för papperslösa

Precis hemkommen från Oslo där jag träffat reprsentanter från Röda Korsets i samtliga nordiska länder, och bl.a. talat om situationen för papperslösa, kan jag konstatera att trycket ökar i denna fråga. Läs om gårdagens manifestation samt dagens debattinlägg i SvD och det öppna brev som skickats till partiets riksdagsgrupp.

Viktigast av allt i denna fråga är att inte låta sig dras med i den främlingsfientliga retorik som Göran Persson använde sig av när han ville införa övergångsregler för nya EU-länder för att "skydda oss mot social turism". Då var det C och Maud som stod upp för våra liberala värderingar och tog strid mot Perssons ställningstagande. Det vore därför pinsamt om vi nu skulle gå på Göran Perssons linje i frågan om papperslösa. Det finns inget stöd för att det skulle innebära några stora kostnader att erbjuda vård för papperslösa. Argumentet att man kan neka dessa människor vård eftersom de befinner sig i Sverige utan tillstånd är skrämmande i sin totala omänsklighet och inte i linje med partiets socialliberala ideologi. Frågan om att ge papperslösa människor rätt till vård är inte en fråga om ekonomi utan en fråga om människosyn! Som jag läser partiets program och ideologiska ställningstaganden så borde vi vara entydiga förespråkare för att erbjuda stöd till dessa utsatta människor.

Läs mer hos: Magnus Andersson Jesper Overeem Per Ankersjö Johan Pettersson Hanna Wagenius Nermin Maria Bunyemen Magnus Persson och Bloggen Bent samt en krönika av Bassem Nasr som är ordförande i Malmö.

Uppdatering 21.56: Nu finns två inlägg om vård för papperslösaCenterpartiet.se samt ett inlägg på siten för Framtidsdialogen. Landstingsrådet Gustav Andersson har även skrivt ett längre blogginlägg i frågan.

Notera även att Johan Linander (riksdagsledamot och talesman i justitiefrågor) gör ett mycket bra och tydligt ställningstagande i sitt inlägg rörande de personer som idag bor och arbetar i Sverige utan uppehållstillstånd.

5/11/2008

Papperslösa är också människor

Maciej Zaremba är en mycket skarp debattör som går från klarhet till klarhet, vi minns alla hans uppmärksammade reportageserier Den polske rörmokaren och Först kränkt vinner. I dagens DN sätter han fingret på hur vi ser på rätten till vård för personer från andra länder som lever gömda och utan papper i vårt land och vad detta säger om vår människosyn.

Som ordförande och verksamhetsledare inom Röda Korsets Flyktingcenter har jag under ett flertal år arbetat med att informera och skapa opinion kring situationen för dem som lever gömda och utan papper i det svenska samhället. Vid flyktingcentret bedrivs även sedan flera år tillbaka vårdförmedling för papperslösa för att säkerställa tillgången till sjukvård för denna utsatta grupp. Röda Korset har även på central nivå i likhet med FN:s rapportör Paul Hunt tydligt kritiserat både den tidigare och den nuvarande regeringen för sin hållning i denna fråga. Det förslag som nu presenteras verkar på avgörande punkter ligga helt i linje med det förslag migrationsminister Holmberg och en tidigare socialdemokratiska regeringen arbetade med. Enligt min mening vore det bättre om migrationsminister Billström fortsatte den redan påbörjade liberaliseringen och humaniseringen av svensk migrationspolitik istället för att jobba vidare på ett förslag som man ärvt från sin företrädare....

Jag har tidigare i ett flertal inlägg kritiserat regeringens hållning när det gäller inställningen till de människor som idag lever i Sverige utan uppehållstillstånd och även på Stureplanscenters blogg har Johan Hedin uttryckt skarp kritik. Jag hoppas att centerpartiet nu står upp för att värna alla människors lika värde och en gång för alla och förpassar Holmberg/Billström-förslaget till papperskorgen. Ett flertal landsting har redan på eget initiativ börjat diskutera vårdfrågan och även infört riktlinjer för att garantera rätten till sjukvård för dessa utsatta människor. Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men varför kan inte regeringen släppa den gamla sossepolitiken och ta ytterligare ett steg i liberal riktning och öppna en möjlighet för att ansöka om uppehållstillsånd för de männisor som idag lever och arbetar i vårt land utan tillgång till samhällets skyddsnät.

Uppdatering: Gustav Andersson (c) som är landstingsråd här i Stockholm har i Dagens Medicin uttalat sitt stöd för att ge vård till papperslösa, heder åt Gustav för detta tydliga ställningstagande.

5/09/2008

Minskat stöd för främlingsfientlighet

I dagens DN rapporteras om en stadigt minskande främlingsfientlighet i det svenska samhället och att detta innebär att Sverigedemokraterna knappast kommer att få något inflytande inom svensk politik på sikt även om de likt Ny demokrati skulle lyckas ta sig in i riksdagen för en mandatperiod. Detta resultat är även ett tydligt svar till kommentaren från Mats Dagerlind under tidigare inlägg där SD spås en strålande framtid... Delta gärna i debatten inom detta ämne hos Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö

Om någon alltjämt skulle vilja hävda att SD inte bygger sin politik på rasism och främlingsfientlighet bifogas ett inlägg från DN-debatt som kan vara intressant att ta del av.

5/08/2008

Är Sverigedemokraterna rasister?

För dem som känner till partiets historia är svaret givet, för er som vill veta mer finns en kort sammanställning av partiets ursprung på wikipedia 1 och wikipedia 2 samt en redogörelse för partiets splittring och bildandet av Hembygdspartiet/KP. En presentation av en av partiets grundare och första ordförande efter bildandet 1988 finns här.

5/06/2008

Öppen debatt behövs!

Vi behöver en öppen debatt om invandrings-, migrations- och integrationsfrågor. Därför är Philippe Legrains debattartikel ett välkommet inslag, även om man inte delar alla hans slutsatser så visar han på ett annat perspektiv än det som brukar ange tonen i debatten kring invandringspolitiken. Det är även viktigt att lyfta fram och kritiskt granska alla olika åsikter och argument för att inte underblåsa främlingsfientlighet och rasism genom att undvika att konfrontera och belysa de problem som finns. Mats Bergstrand har intressanta inlägg på detta tema. Det viktiga är att tillåta en öppen debatt kring dessa frågor där varje debattör får utstå en kritisk ganskning. Min personliga ingång i denna fråga är att ökad invandring utgör en stor tillgång för Sverige och hela EU under förutsättning att vi skapar en bättre fungerande integrationsprocess med större fokus på jobb och företagande. Det är även mycket bra att regeringen nu tillsammans med Mp inför arbetskraftsinvandring. Detta gör att det skapas en möjlighet att komma till Sverige för att arbeta och kan även avlasta asylsystemet eftersom det nu skapas en ny möjlighet till att få uppehållstillstånd i Sverige, dvs man är inte längre tvingad att ansöka om asyl eller anhöriginvandring för att kunna få stanna i Sverige.

Det kan i detta sammanhang även poängteras att frihandel och fri rörlighet är ett i många avseenden avsevärt mycket effektivare sätt att gynna utvecklingen i fattiga länder eftersom handel och arbetskraftsmigration fungerar bättre än storskaliga biståndsprojekt. Bistånd bör i första hand vara avsett för akuthjälp. En långsiktig utveckling och ekonomisk tillväxt kan inte skapas på konstgjord väg utan måste växa fram underifrån, här kan då sk. remittances (återsändning av pengar) från personer som arbetar utomlands vara av avgörande betydelse för att bygga upp olika former av småskalig verksamhet på hemorten.

Läs även Johan Hedin och Johan LinanderFramtidsdialogen om öppenhet