12/31/2008

Frihetsmanifest för 2009

Under 2009 måste vi som liberaler tydligt stå upp mot de kollektivistiska ideologier som från olika utgångspunkter vill inskränka skyddet för den enskildes fri och rättigheter. Vi måste stå upp för försvaret av den enskilde individens frihet och utmana de ideologiska strömningar som genom sina handlingar och i sin retorik ifrågasätter de grundläggande mänskliga rättighetera och den moderna liberala demokratins grundstenar. Oberoende av om dessa ideologiska mörkerkrafter vilar på socialistisk, kommunistisk eller fascistisk grund. Här rör det sig inte endast om extremgrupper som AFA eller ND utan det finns mer etablerade förespråkare inom såväl V som SD.

Genom Vänsterpartiet har vi idag i Sveriges riksdag ett parti vars ledare uttlat bl.a. följande:

"Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”
Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.

”Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val, men det problemet är att gör han ju inte.”
Lars Ohly i SVT:s Gomorron Sverige, 30 maj 2006.

Lars Ohly har med full vetskap om dessa uttalanden även dristat sig till följande kommentar:

”Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?"
Lars Ohly, Dagens Nyheter 24/2 2000

Detta är givetvis skrämmande och efter höstens bildande av en samlat vänsteralternativ i svensk politik kan denna man komma att bli minister i en svensk regering efter valet 2010!

Dessutom finns en risk att också Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen efter nästa val, eller i varje fall i Europaparlamentet nu under 2009 på grund av det låga valdeltagandet i detta val.

Ett skrämmande framtidscenario är med andra ord att vi i valen 2009 och 2010 kommer att få se två tydligt anti-liberala partier flytta fram positionerna i Europa såväl som i Sverige! Detta kräver en tydlig mobilisering från oss som värnar om den liberala demokratin. Låt 2009 bli en vändpunkt där vi en gång för alla förpassar såväl fascismen som socialismen och kommunismen till sin välförtjänta plats på historiens sophög.

Läs även på samma tema Johan Hedin, Per Ankersjö, Magnus Andersson

Ett steg i denna riktning är att återigen ladda för den debatt om skyddet för den personliga integriteten vilken jag gärna deltar i. Läs även Erik Hultin, Bloggen Bent och Centeruppropet

12/22/2008

Nyårslöfte och kampen mot Sverigedemokraterna

I dagens DN-ledare lyfts frågan om den bristande journalistiska granskningen av Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Jag delar till fullo denna uppfattning och har för egen del under etiketten invandring och tillväxt försökt bidra med en kritisk granskning av SD främlingsfientliga retorik och deras tydligt rasistiska undertoner genom att visa upp en motbild till deras undergångsprofetior.

Vad gäller Piratpartiet så har de en ännu kortare historia än SD men är helt klart ett parti som ändå lyckats etablera sig som en tydlig integritetsförespråkare vilket varit viktigt för att lyfta debatten i dessa frågor. Här kan man säga att båda dessa partier på olika sätt tvingat fram övriga politiska partier till att ta debatten kring integritets och invandringsfrågor. När det gäller SD så kävs en tydlig motvikt i debatten som vågar ta striden med dessa mörkermänninskor. När det gäller Piratpartiet så krävs ett tydligt politiskt alternativ som i både ord och handling står upp för skyddet av den personliga integriteten och den enskilde individens frihet.

Mitt nyårslöfte för 2009 är att på alla de politiska arenor där jag verkar arbeta för att Centerpartiet skall vara det parti som tydlilgast tar debatten med Sverigedemokraterna och även är det parti som tydligast slår vakt om skyddet för den enskilde individens integritet. Jag hoppas att vi är många centerpolitiker runt om i landet som kan enas kring detta nyårslöfte för att på detta sätt lägga grunden för ett framgångsrikt EU-val 2009 och ett fortsatt regeringsinnehav 2010.

God Jul och Gott Nytt År!


PS/Läs även Bloggen Bent som nu gör efterlängtad comeback lagom till jul och Per Ankersjö som håller ställningarna här i Stockholm samt vår kandidat till Europaparlamentet Abir al Sahlani som skriver om SD från Irak....

12/15/2008

Enorma kostnader för datalagring

Dagens artikel i SvD är mycket bra och sätter fingret på varför vi inte bör införa datalagringsdirektivet utan hellre bör ta en anmälan till EU-domstolen och under tiden arbeta tillsammans med övriga medlemsländer för att direktivet ändras.

Eftersom datalagringsdirektivet är Bodströms verk så finns ingen anledning för den nuvarande regeringen att stödja detta. Tvärtom finns alla anledning att mot bakgrund av den tveksamma hanteringen av FRA-frågan nu visa på tydligt ledarskap när det gäller värnandet av den personliga integriteten.

En viktig aspekt vid sidan av integritetsfrågan är dessutom att detta direktiv kommer att innebära avsevärt ökade administrativa kostnader för företag vilket riskerar att försvåra regeringens pågående regelförenklingsarbete.

Införandet av datalagringsdirektivet kommer knappast att innebära något ökat skydd mot organiserad terrorism, eller vad som nu är syftet med direktivet… Vad vi dock kan veta med säkerhet är att datalagringsdirektivet kommer att innebära kostnadsökningar för företagen på runt en miljard!

I slutändan kommer det att bli vi vanliga konsumenter och integritetsförespråkare som får bekosta denna ökade övervakning...ironiskt eller hur...