6/14/2009

Integritetsfokus i Centerpartiets eftervalsanalys

- Sent ska syndaren vakna... och -Vad var det vi sa... är tydliga och tyvärr allt för sanna teman i många eftervalsanalyser, så även i denna.

Ett totalt misslyckat EP-val orsakat av partiets magplask i integritetsfrågor och oförmåga att hålla en tydlig ideologisk linje är nu den bittra sanningen som vi alla måste tugga i oss på alla nivåer inom partiet. En förhoppning är att den eftervalsdebatt som nu redan är i full gång även når partiets ledning och resulterar i nödvändiga organisatoriska förändringar såväl som en utvärdering av hur det kunde gå så fel... I denna process är det dock viktigt att våga släppa in externa professionella bedömare vilka genom intervjuer med fler än den närmaste ledningen även vågar sätta ned foten på eventuella ömma tår och visa svart på vitt vad som inte fungerat och vilka ställningstaganden som orsakat detta misslyckande. Idetta arbete önskar jag lycka till och tror att ju mer man vågar desto mer har man att vinna...kanske redan till 2010 men då krävs det att våga ordentligt!

Två konkreta förslag som ett stöd på vägen i detta arbete kommer här:

1) Att Centerpartiet återigen aktualiserar frågan om införandet av en författningsdomstol och tvingar hela alliansen att driva denna fråga även om Socialdemokraterna inte är med på tåget. Se även Bloggen Bent.

2) Att Centerpartiet säkerställer att Sverige tar fasta på debatten och den juridiska prövningen i Tyskland och vägrar att implementera datalagringsdirektivet med hänvisning till att det strider mot EKMR och svensk grundlag.

Det finns även fler goda synpunkter, analyser och förslag på andra bloggar. Inte minst rörande hur vi skall agera för att komma tillrätta med de lagar som redan röstats igenom och givetvis är det en hedervärd ambition att göra vad man kan för att ställa saker tillrätta och ändra tidigare beslut om man inser att man handlat fel...

Bloggen Bent, Jonny Lundin, Lake, Erik Hultin, Eddie Juhlin, Martin Olsvenne, Per Ankersjö, Mikael Elmlund, Johan Hedin

6/09/2009

Förtroendet för C ökar på Kungsholmen!

I dagens DN analyseras valresultaten i Stockholm och även om man kanske inte skall dra allt för stora växlar på hur utfallet i EP-valet förhåller sig till förtroendet för de lokala politiska företrädarna så bifogar jag gårdagens korta valanalys från Kungsholmscenterns blogg.

Min förhoppning är att mitt eget, Kungsholmsavdelningens och hela Stockholmsdistriktets tydliga agerande i centrala ideologiska frågor kring skyddet för den personliga integriteten och försvaret av grundläggande mänskilga rättigheter har gjort att vi inte straffades av våra väljare på samma sätt som partiet i övrigt. Tvärtom verkar det som om vi vunnit ganska många nya väljare och här är det min förhoppning att det är genom vårt lokala arbete som vi banat väg för denna framgång. Det stora testet blir dock givetvis valet 2010 och jag hoppas att vi fram tills dess även fått med övriga delar av partiet på en mer tydligt ideologisk inriktning.

Några ytterligare "eftervalsblogginlägg" vid sidan av de som länkas nedan är dessa:Kerstin Lundgren, Erik Hultin, Håkan Larsson, Annie, Magnus, Federley, Apelsineld, Lake, Magnus Andersson, Johan Hedin, Johan Ingerö, Erik Laakso samt Jonas Morian om att ett misslyckande skall kallas ett misslyckande...

______________________

Centerpartiet ökade stort på Kungsholmen!

Vid gårdagens val till Europaparlamentet visade Centerpartiet något vikande siffror på nationell nivå. Givetvis är detta tråkigt men givet hanteringen av integritetsfrågorna var detta väntat. Jag vill därför passa på och lyckönska Piratpartiet för sin tydliga linje att värna den personliga integriteten på internet, Folkpartiet för deras odelade JA till Europa och Miljöpartiet för deras skicklighet att kommunicera i miljöfrågor. De är alla värdiga valsegrare med tydligt fokus på helt rätt frågor.

Lokalt på Kungsholmen gick dock valet mycket bra med en ökning från 2,1 % (2004) till 3,6 % (2009) enligt de preliminära siffrorna för hela valkrets 2. Detta innebär en uppgång med hela 1,5 procentenheter, dvs drygt 70 procents ökning!

Nedbrutet på valdistrikt/församlingsnivå visar Kungsholmen 1-11 (Kungsholmens församling) det högsta snittet med 4,1 % vilket givetvis är särskilt roligt för oss som delade valsedlar vid Eiraskolan och Kungsholmens Gymnasium och hade förmånen att träffa några av de ca 400 centerväljare som röstade i dessa båda vallokaler.

Totalt i Stockholm ökade Centerpartiet från 1,8 till 2,8 % vilket givetvis var en framgång och mot bakgrund att siffrorna på riksnivå var något vikande är vi givetvis mycket glada över vi stärker våra siffror både lokalt och regionalt eftersom även Stockholms län kan visa på en uppgång från 2,3 till 3,0 %.

Stort tack till alla som deltagit och lagt ned mycket arbete i valrörelsen och välkomna alla gamla och nya medlemmar som vill engagera sig i det lokala politiska arbetet och förberedelserna inför kommande val!

/Oscar Fredriksson, ordförande Kungsholmscentern

Valmyndighetens hemsida

Bloggar: Abir, Lena, Marie, Håkan Larsson, Leo Pierini, Inger Fredriksson, Staffan Danielsson, Bloggen Bent, Deshir Flankör, Mårtensson, Johan Örjes, Annie, Eddie Juhlin, Fahlstedt, Ankersjö, Johan Hedin, Lena Hjelm, Ingalill Fedriksson, Linander, Erik, Helen, Dexion och Hanna mfl.

6/01/2009

Integritet och invandring

Två korta konstateranden:

1) Centeruppropet och Erik Hultin har nu börjat integritetsmärka C-politiker (se hela listan), tråkigt att det behövs men bra att det görs som en form av liberal kvalitetssäkring. Trycket ökar givetvis på de som inte går med att förklara sitt ställningstagande samtidigt som kraven även ökar på dem som väljer att bli certifierade - förhoppningsvis kommer detta att stärka den stora minoritet (ca en tredjedel av ombuden på stämman nu i maj) som vill ompröva tidigare ställningstaganden rörande FRA, IPRED och ACTA och dessutom hålla en hård linje mot ny integritetskränkande lagstiftning om datalagring etc.

2) Läser i DN att möjligheterna till uppehållstillstånd med stöd av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring har inneburit ökade möjligheter för dem som vill bo och arbeta i Sverige. Det är en tillgång för Sverige att personer från anndra länder vill bosätta sig här och bygga upp ett nytt liv och det är endast genom en ökad öppenhet mot omvärlden som vi kan utvecklas som nation. Alla nationalistiska tankar om behovet av att begränsa vårt samröre med andra länder och stänga våra gränser för invandring bygger i första hand på rädsla och okunskap. Som liberala politiker har vi därför en viktig uppgift att ta sig an arbetet med integrations- och mångfaldsfrågor där vi betonar vikten av ett öppet samhälle och respekten för alla människors lika rätt och värde!

Som gammal eldledare kan konstateras att det är rätt i sida men helt otillräckligt i längd...men förhoppningsvis så kan vi tillsammans gaffla in politiken på rätt spår!

__________________

Några fler bloggar kring Centerpartiet och integritetscertifieringen finns här:Dexion, Johan, Hanna, Erik, Magnus, Per, Staffan, Lake, Stefan, Helen samt Håkan, Abir , Marie och Lena
Fler inlägg finns via Centerbloggar