9/12/2009

Anförande vid Freedom Not Fear

Romanen Kallocain av Karin Boye gavs ut 1940 och baserades till stor del på hennes resor i Sovjetunionen och Tyskland.

Karin Boye beskriver i denna roman ett land, kallat Världsstaten, där man med teknikens hjälp kan hålla alla medborgare under ständig övervakning.

Jag säger inte att detta håller på att hända men jag säger inte heller att det är omöjligt.

Igår rapporterades på morgonekot om att den statliga Socialtjänstdatautredningen vill göra det möjligt att samköra register och söka information om enskilda människors politiska åsikter och etniska ursprung.

Jag tar detta en gång till.

En svensk statlig utredning vill göra det möjligt att söka information om enskilda människors politiska åsikter och etniska ursprung.

Tänk efter och leta efter en historisk referens och du landar som Boye i 1940-talets Sovjet, eller annan totalitär regim där statens intressen är helt överordnad den enskilde individens rättigheter.
_

Jag heter Oscar Fredriksson och representerar Centeruppropet.

Centeruppropet är en nationell gräsrotsrörelse bestående av Centerpartister som kräver ett stopp för ytterligare kränkningar av den personliga integriteten.

Vi anser att det är dags att riva upp och ompröva tidigare lagstiftning kring FRA, IPRED och ACTA. Vad vi kräver är handling och inte fler pamfletter om vikten av att värna den personliga integriteten.
_

För att komma vidare i debatten måste vi nu höja blicken till den Europeiska och internationella nivån.

Givetvis ska vi fortsätta driva opinion och återigen föra fram kraven på inrättandet av en författningsdomstol för att balansera den politiska makten.

I ljuset av de lagar som redan införts är det tydligt att det behövs en svensk författningsdomstol som begränsar den politiska möjligheten att införa lagar som inkräktar på våra grundläggande fri och rättigheter.
_

Datalagringsdirektivet och förhandlingarna kring Stockholmsprogrammet visar dock med all önskvärd tydlighet att vi också behöver en starkare europeisk motkraft.

En motkraft som kan stå emot kraven på ökad övervakning.

En motkraft där vi bygger allianser på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå inom EU.
_

Peter Hustinx, den Europeiska datatillsynsmannen, har med stöd av rappoter från bl.a. USA och England uttryckt viss tveksamhet till att massövervakning verkligen fungerar.

Hustinx rekommenderar därför att det redan existerande regelverket utvärderas innan man går vidare.

Finns det då överhuvudtaget några tydliga data som visar att massövervakning fungerar för att motverka terrorism?

Om det inte finns detta så kanske resurserna bör satsas på något som ger bättre resultat!

Min förhoppning är att en gemensam kritik från såväl tjänstemän som politiker kan skapa den kritiska massa som krävs för att vända utvecklingen inom EU.
_

Som medborgare i en modern liberal demokrati så måste vi självkritisk ifrågasätta såväl fattade beslut som nya förslag vilka inte är förenliga med vår ideologiska övertygelse.

Vi måste återta den samhällskritiska glöden i frågor där systemet tillåts gå före den enskilda individen rätt.

Denna samhällskritik som finns inom oss alla och är i många fall är själva grunden för vårt politiska engagemang.

Om vi gemensamt förenas i en tydlig kritik mot ökad statlig kontroll så kan vi vända den destruktiva övervakningstrend som just nu sprids över världen.

Om vi bara passivt ser på är risken att vi steg för steg kommer allt närmare Karin Boyes dystopiska Världsstat.

Och en sak är säker.

Jag vill inte bo i 40-talets Sovjet, vill du?


________________

Läs även anföranden från Jakop Dalunde och Peter Karlberg