9/10/2009

Stockholmsprogrammet - dolda kameran i ny tappning?

Stockholmsprogrammet förhandlas just nu och HAX erbjuder en liten inblick i vad som sägs på EU-nivå. Jag hoppas att Lena Ek också har koll på detta och sätter hårt mot hårt i parlamentet och driver frågan inom den liberala gruppen.
Europeiska ombudsmannen Nikiforos Diamandouros berättar om den medvetna tvetydighet som finns i många dokument, hemlighetsmakeriet och den bristande samarbetsviljan när det gäller att ge Ombudsmannen tillräckligt med insyn för att kunna sköra sitt granskningsuppdrag och bevara sitt oberoende.

Farmor Gun följer också upp gårdagens bloggpostning med länken ovan och tipsar om dessutom om Ombudsamnnens hemsida där man kan läsa följande:

"Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. Om du är medborgare i någon av unionens medlemsstater eller bosatt i en medlemsstat, har du rätt att inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar och andra organ med registrerat kontor i unionen har också rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen."

Givetvis bör vi använda oss av denna möjlighet till ökad insyn!

Jag kan förutom de tidigare länkarna till den Europeiska datatillsynsmannen Peter Hustinx och hans kritik mot bl.a. tankarna bakom Stockholmsprogrammet även tipsa om sidan www.stockhomsprogrammet.se där det finns en del intressanta klipp.