9/16/2009

FRA 2.0 i försvarsutskottet

Läser på DN och Mark Klambergs blogg om diskussionen kring FRA-lagens överensstämmelse med Europakonventionen. Detta var något som Centeruppropet förde fram till vår partiledning redan på ett tidigt skede, vi får se om man tagit till sig av detta och nu sätter hårt mot hårt i försvarsutskottet. De tidigare turerna i denna fråga finns redovisade på Wikipedia.

I avsaknad av en egen nationell författningsdomstol så får vi lita till att frågan kommer att prövas i Europadomstolen.

Fler bloggar om detta (via Mark): Anders Widén, HAX1, HAX2, Minimaliteter, Opassande, Mathias Sundin

UPPDATERING: Lake intervjuas i Aftonbladet och ger tillsammans med ytterligare ett antal alliansväljare följande råd: - Tänk om i frågor om nät och integritet, annars lämnar vi er.