7/22/2008

7/18/2008

Semester!

Nu är det tid för semester efter en intensiv vår både på jobbet, i stadsdelsnämnden och på övriga förtroendeposter inom Centerpartiet och Röda Korset. Åter och utvilad i mitten av Augusti.

Läs gärna partisekreterare Anders Flankings sommabrev där han återigen tar upp frågan om tydligare integritetsskydd i grundlagen och behovet av en författningsdomstol. Han berättar även att den interna diskussionen kring FRA-frågan pågår - så det blir nog lite politisk diskussion (via telefon från Skottland) även under semestern...

7/17/2008

I rest my case....

I ett reportage i kvällens Rapport avslöjas att FRA tvärtemot vad man tidigare hävdat ägnat sig åt att övervaka vanliga svenskar....

Det finns med andra ord inte mycket att tillägga. Om alliansregeringen inte backar nu så är de liberala värderingarna döda och vi kommer alla att få leva som förkrympna och stympade smygsossar under överskådlig tid framöver...

Tidigare inlägg kring FRA hitar du här.

Jag drar mig även till minnes mitt ganska naiva inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)

7/16/2008

Författningsdomstol skyddar även mot SD

Som framgått av tidigare blogginlägg är jag en stark förespråkare för införandet av en författningsdomstol och ett tydligare rättighetsskydd i grundlagen, Jag tycker det är i det närmaste pinsamt att vi idag tvingas gå omvägen via Europadomstolen för att försvara skyddet för våra fri och rättigheter. Att Maud Olofsson lyfte frågan om införandet av en författningsdomstol i sitt tal i Almedalen vilket sedan följdes upp med en debattartikel i GP tyder på att det finns en vilja inom partiet att starkare driva denna fråga (talet finns live samt i utskrift Centerpartiet.se).

Ytterligare kommentarer finns även hos Johan Hedin, Dick Erixon, Den Liberala Misantropen och Per Ankersjö.

Läs också gärna vad Bengt Silfverstrand (s) tycker om införandet av en författningsdomstol, han ger en ganska rak och tydlig bild av varför socialdemokratin är emot införandet av en författningsdomstol och han är dessutom även emot en självständig riksbank och en självständig riksrevision eftersom de begränsar det politiska handlingsutrymmet...

Tyvärr är hans åsikter inte så extrema som man kan tro eftersom S snarare vill öka den politiska makten än införa ytterligare maktdelning. Vad man dock bör hålla i minnet är att politiska vindar kan svänga fort och om SD blåser in i riksdagen på samma sätt som Ny demokrati gjorde på sin tid kanske det inte vore så dumt med en författningsdomstol trots allt...

Införandet av en författningsdomstol och ett starkare rättighetsskydd i grundlagen är ett ett avgörande skäl till att jag kommer att kämpa vidare för borgerlig valseger även 2010 men då måste först alliansregeringen backa i FRA-frågan!

Uppdatering:
Fp hakar nu på Centerpartiets modell med att föra en dialog med sina interna FRA-kritiker, detta är bra och nu behövs denna insikt också inom Moderaterna och Kd så kanske vi äntligen kan förpassa detta historiska felbeslut till en sedelärande anekdot istället för att med en dåres envishet försvara det oförsvarbara, låt S själva ta ansvar för detta förslag till massövervakning vilket andas mer socialism än liberalism!

Uppdatering 2:
Några ytterligare länkar rörande senaste opinionsundersökningen och hur man vill undvika en regering som är beroende av SD finns här, här, här samt lite ytterligre kritik av FRA

7/15/2008

Faktagranska SD:s argument

Efter att under ganska lång tid ha debatterat med SD-anhängare på olika bloggar och även lyssnat till SD:s argumentation är jag övertygad om att vi behöver fler pålästa politiker och journalister som tar debatten med detta i grunden rasistiska parti som försöker måla över den gamla unkna BSS-retoriken med lite hederlig socialdemokratisk folkhemsromantik. SD är i full färd med att positionera sig som ett parti som står för en allmän och gemytlig form av nationalistisk folkhemsrasism där man kan hylla svenskheten och dessutom profitera på det missnöje som finns med årtionden av misslyckad integrationspolitik för vilken övriga partier bär ett tungt ansvar, och tyvärr har inte Nyamko Sabuni lyckats vända trenden utan framstår i det närmaste som lika handfallen som Mona Sahlin var på sin tid som integrationsminister. Att byta ut en dålig politik mot en annan är dock inte någon lösning vilket jag skrivit om här.

Precis som Paulina Neuding skriver i dagens SvD behövs därför att man tar debatten med SD på allvar. Sanna Rayman tog också tillfället att samtal med några SD-anhängare i Almedalen vilket tyder på en insikt om att partiet behöver bevakas på ett mer professionellt sätt. En professionell jounalistisk och politisk bevakning kräver dock att man är väl förberedd och inläst på var partiet står i olika frågor och kan ställa konkreta följdfrågor till olika påståenden. Att endast gå till attack mot de åsikter som framförs och avspisa SD-anhängare som obegåvade och okunniga är tveksamt, både ur ett journalistiskt och ett politisk perspektiv. Det är dessutom kontraproduktivt eftersom SD har allt att vinna på denna typ av grunda diskussioner som passar deras agitatoriska stil med svepande argument och allmänna uttalanden och generaliseringar vilka ofta refereras till som "allmänna sanningar". Låt därför Jimmi Åkesson och andra SD-representanter tala till punkt och be dem även utveckla sina argument och sina tankar om vilket samhälle de vill skapa, detta ger möjlighet till en mycket mer intressant granskning av deras underliggande ideologi och det bristande faktaunderlag som finns för deras svepande argumentation. Godta inte deras påståenden utan begär konkreta exempel och sist men inte minst VAR PÅLÄST i de frågor som skall diskuteras eftersom de oftast har många och svepande känsloargument snarare än "hard facts" och i de fall de hänvisar till utredningar och forskning så vara noga med att kolla upp deras källhänvisningar eftersom de har en tendens att ge hänvisningar som vid en närmare granskning inte alls stödjer deras argumentation...men om man inte är påläst blir det svårt att avslöja detta och deras påståenden får då i värsta fall stå oemotsagda. Jag har skrivit en del om SD bl.a. på denna blogg och några olika länkar finns via etiketten nedan eller genom att klicka här.

PS/ En av mina favoritartiklar om SD tar upp frågan om att leva på bidrag...och där finns enligt artikeln en stor överrepresentation av just SD-politiker....läs mer här. /DS

PPS/ Missa inte heller denna intervju med SD:s Per Björklund som finns i tidningen Arbetarens reportageserie om SD. Mycket nöje!/DS

7/14/2008

Centerpartiet på rätt spår?

Efter som flertalet inlägg de senaste veckorna handlat om FRA och centerpartiets hållning i integritetsfrågor är det inte utan en viss tillfredsställelse som jag kan konstatera att det börjar hända saker på alla nivåer inom partiet. Samtidigt gör ett antal tunga folkpartister ett intressant utspel i DN där regeringen uppmanas att lyssna till kritiken och Sofia Nerbrand har en kritisk kolumn i SvD som sammanfattar läget.

Mot bakgrund av att centerpartiets partiledning genom partisekreterare Anders Flanking m.fl. redan från början valde att ta till sig av den interna kritiken och aktivt medverkade till att bjudan till samtal tror jag att vi redan kommit en bit på väg. Nu återstår bara en hård debatt kring avvägningen mellan behovet av underrättelseverksamhet i form av signalspaning och skyddet för den personliga integriteten, men denna typ av integritetsdebatt mår vi nog bara bra av!

Läs även dessa länkar för fler kommentarer och rapportering kring integritetsdiskussionen inom centerpartiet Expressen, Expressen, Sydsvenskan, DN, SvD, Per Ankersjö, Liberala Misantropen, Magnus Andersson, Johan Hedin, Lake, Erik Hultin, Laszlo Varga, Magnus Persson och Kungsholmscentern

7/11/2008

FRA, IB och den ryska naiviteten...

Nej, jag tror inte att syftet med FRA är att bygga upp ett nytt IB men Hanne Kjöller har en intressant krönika på ämnet i DN. Den alltid stridbare Wilhelm Agrell har även intervjuats i Sydsvenskan och DN där han nu som tidigare är tydlig med varför FRA behövs och vad som är syftet med verksamheten, men som professor i underrättelseanalys så är han nog att anse som part i målet.

Vidare kan det nog knappast ansens som en nyhet att signalspaningen till stor del är riktad mot Ryssland, i varje fall inte för ryssarna.

Läs även Johan Hedins inlägg om att det är vi som måste skyddas mot övervakning från andra länder, detta är ett mycket viktigt perspektiv som inte riktigt kommit fram under debatten. Denna fråga berörs även i artiklarna ovan där Agrell för sin del förespråkar ökad svensk övervakning för att minska den amerikanska övervakningen...

Debatten kring FRA har på ett förtjänstfullt sätt lyckats illustrera den målkonflikt mellan kontroll och frihet som finns i alla moderna liberala demokratier. Om regeringen i en modern liberal demokrati argumenterar för att de mänskliga rättigheterna inte alltid måste beaktas och låter dessa stå tillbaka med motiveringen att det finns andra hänsyn som går före kan detta leda till en farlig utveckling (vilket vi redan sett resultatet av för de svensksomalier som drabbades av de åtgärder som infördes till följd av det s.k. kriget mot terrorismen). Argumentationen att det är berättigat för de goda att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter i syfte att bekämpa de onda för in diskussionen på ett sluttande plan. Om man godtar denna argumentation blir det fritt fram och helt legitimt för varje stat som anser sig representera det goda att bortse från mänskliga rättigheter för att tillgodose andra intressen. Detta är själva pudelns kärna eftersom det är i konfliktsituationer mellan motstående intressen som respekten för de mänskliga rättigheterna, som exempelvis yttrandefriheten och rätten till personlig integritet, blir extra viktig för ett land och en regering som söker medborgarnas och omvärldens respekt. Att vid en intressekonflikt falla tillbaka på de grundläggande mänskliga rättigheterna och bedöma skyddet för den enskilde utifrån dessa rättigheter snarare än att regelmässigt låta andra intressen väga över är en moralisk, om än inte alltid juridisk, skyldighet för varje liberal demokrati.

7/09/2008

Europaparlamentariker Lena Ek gillar inte övervakning

Nedan återges den text som finns på hennes hemsida. Tänkvärda ord i med tanke på den pågående FRA-debatten.

"Vi är på väg alldeles snett när det gäller den allt tilltagande övervakningen av europeiska medborgare. Rädsla för terrorism och andra svåra brott tillsammans med nya tekniska möjligheter har fört oss in på en väg mot ett allt mindre fritt samhälle. Det är viktigt att vi inte låter oss ryckas med i en allmän hysteri kring de ökade hoten, utan håller huvudet kallt och tänker efter hur saker och ting egentligen hänger ihop.Enkla lösningar på svåra problem medför ofelbart negativa bieffekter. Det är ingen självklarhet att de nya övervakningssystemen minskar brottsligheten signifikant. Yrkeskriminella har en osviklig förmåga att anpassa sig och hitta nya sätt att kommunicera som ligger utanför övervakningssystemens kapacitet. Däremot ökar riskerna för en ny brottslighet. Tänk om en person som arbetar med övervakningsregistren hamnar i ekonomisk knipa och gör sig beroende av sådana som mer än gärna vill lägga vantarna på personlig och potentiellt skadlig information om någon! Det handlar också om hur vi ser på människor och samhället. Äger människorna staten eller äger staten människorna? Vilken rätt kan staten ta sig när det gäller att inskränka medborgarnas integritet? Vilken rätt har vi som enskilda individer till en privat sfär?"

Mycket välformulerat av Lena, särskilt avslutningen som betonar hur vi som liberaler måste stå upp för att värna den enskildes rätt gentemot statliga övergrepp. Det är bl.a. därför som kraven på att stärka grundlagen och inträtta en författningsdomstol är så välkomna i debatten!

Läs även fler aktuella inlägg av Stureplanscentern i SvD samt i bloggosfären Dexion, Erik Hultin, Lake, Den Liberala Misantropen, Per Ankersjö, Magnus Persson och Magnus Andersson.

7/08/2008

Krav på författningsdomstol i GP

Igår krävde Maud Olofsson vid sitt tal i Almedalen starkare integritetsskydd i grundlagen samt inrättandet av en författningsdomstol och idag finns en debattartikel på samma tema i GP där man även öppnar upp för en omprövning av FRA-lagen i ljuset av EU-domstolens dom. Jag är alltjämt kritisk till hur partiet hanterat FRA-frågan men nog börjar det kännas som om man lyssnat till den interna opinionen och är beredd att ompröva sitt tidigare ställningstagande och dessutom avser att flytta fram positionerna ytterligare vad gäller skyddet för den personliga integriteten. Fortsätt i denna riktning!

Läs även Lake, Dexion, Magnus Andersson, Magnus Persson och Erik Hultin

7/07/2008

Centerpartiet kräver författningsdomstol!

Maud talade ikväll i Almedalen (DN, Almedalsbloggen och SvD)och krävde bl.a. införande av en författningsdomstol och starkare skydd för den personliga integriteten. Detta är ett steg på rätt väg som jag tidigare skrivt om här och här. Talet finns live samt i utskrift Centerpartiet.se

Ytterligare kommentarer finns även hos Dick Erixon, Den Liberala Misantropen och Per Ankersjö.

När det gäller hanteringen av FRA-frågan så finns här en SvD artikel samt intressanta inlägg av Magnus Andersson och Henrik Sjöholm.

Vid sidan av utspelet om inrättandet av en författningsdomstol fanns det även några intressanta miljöutspel på agendan, bland annat satsningen på att utveckla en ny generation hybridbilar tillsammans med USA och Volvo. Läs mer om detta hos Johan Hedin.

7/06/2008

Rasism är ingen lösning!

Jag har skrivit en hel del blogginlägg på detta ämne tidigare både här på denna blogg och tidigare här på Kungsholmscenterns blogg. Ett av mina tidigare inlägg i denna fråga är detta som genererade närmare 100 kommentarer, varav en stor andel med tydligt rasistiska undertoner.

I dagens DN finns en artikel samt även en ledare på ämnet och nedan följer en kort sammanställning av några tidigare inlägg rörande den kollektivistiska bidragspolitik som utgör ett av grundproblemet i den misslyckade svenska integrationspolitiken.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Att personer från andra länder genom utbildning, anställning eller eget företagande är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden är i grunden positivt och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige vilket jag även tidigare skrivit om i Dagens Samhälle samt i min krönika på Politikerbloggen

Här finns även anledning att betona behovet av politisk handling för att skapa en bättre fungerande integrationsprocess med fokus på egenförsörjning vilket jag bl.a. skrivit om i inläggen: (S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt Alliansregeringen rör sig i rätt riktning! Invandringen är en tillgång! Håll inte fast vid den gamla regeringens politik! Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige! Behöver Sverige världen?

Att S krampaktigt håller fast vid sin kollektivistiska bidragsfundamentalism istället för att genomföra reformer som ger den enskilde individen mer makt över sin egen vardag är även en politik som på många plan sammanfaller med SD:s främlingsfientliga folkhemsromantik. Mer om S bidragsfundamentalism finns här, här, här och här. Varför inte enklare regler och lägre skatter istället för ökade bidrag? För såväl S som SD är detta givetvis en fråga om makt. Fria individer som inte har behov av offentliga bidrag får även en större makt över sin egen vardag och detta kommer knappast att gynna dessa partier som inte gärna ser en utveckling mot friare mer ifrågasättande medborgare. Tvärtom när man i sitt innersta en förhoppning om att så långt det går bevara, och gärna ytterligare öka, statens makt över den enskilde individen.

Efter att under lång tid ha argumenterat för en reformerad och mer liberal migrationspolitik är jag givetvis mycket nöjd med att alliansregeringen och miljöpartiet kommit överens i denna viktiga profilfråga DN-debatt. Överenskommelsen ligger i linje med de ställningstagande som Centerpartiet tog vid sin senaste stämma hösten 2007 och är ett välkommet steg i rikting mot en ny och öppnare migrationspolitik. LO och Socialdemokraterna är dock alltjämt kritiska men det verkar som om även vänsterpartiet är med på att underlätta för arbetskraftsinvandring även om deras talesperson Kalle Larsson sade i morgon-tv med anledning av förslaget: Det gör mig orolig. Ska nu arbetsgivarna få bestämma vilka personer de ska anställa? Tydligare än så kan nog inte vänsteroppositionens inställning till företagande beskrivas.

UPPDATERING
Folkpartiet och regeringens osynligaste minister Nyamko Sabuni verkar nu ha insett behovet av att agera i integrationspolitiken och skriver idag på DN-debatt, ett välkommet initiativ men det behövs mer handlingskraft än ett debattinlägg från ansvarig minister för att alliansregeringen skall kunna bryta den långa period av politisk oförmåga som präglar detta politikområde, här kan man givetvis skylla på att Mona Sahlin varit ansvarig för att integrationspolitiken försummats under tidigare regeringar men detta är ju inget nytt! Nu krävs handlingskraft och här måste vi i Centerpartiet se till att sätta tydlig press på regeringen och Nyamko Sabuni att åstadkomma resultat!

7/05/2008

Kungsholmscentern och skyddet för den personliga integriteten

Som ordförande för Kungsholmscentern har jag svårt att förstå den kritik som riktas mot bl.a. Centeruppropet att man borde ha agerat tidigare vad gäller beslutet om signalspaning/avlyssning som fattades den 18 juni. Vi är många medlemmar, avdelningar och partidistrikt som under lång tid tagit tydlig ställning i integritetsfrågor och Centeruppropet är nog snarast att beteckna som en motreaktion till att man nu avviker från den ideologiska riktning som vi alla trodde att vi var enade kring, inte minst mot bakgrund av diskussionen vid den senaste partistämman. Läs gärna detta inlägg på Kungsholmscenterns blogg som ger en historisk tillbakablick till stämman 2007. Länken till stämmobesluten rörande skyddet för den personliga integriteten finns här och den som läst tidigare postningar kring mitt medlemsinitiativ kan tydligt se att jag knyckt texten direkt från stämmobeslutet. Tyvärr har jag ännu inte fått något svar men jag skall läsa detta med intresse när det kommer...

Jag drar mig även till minnes ett inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)
___________________

Några länkar till aktuella blogginlägg är Linander, Ankersjö, Dexion, Hultin, Lake, Misantropen, Magnus, Magnus och Bloggen Bent

7/03/2008

Frågor med anledning av Centerpartiets maratonchatt

Jag publicerade tidigare det inlägg som jag skickat in med anledning av Centerpartiets maratonchatt. Nu har jag fått svar med önskemål om mer preciserade frågor och har därför kompletterat mitt inlägg enligt följande:

1) Hur kommer Centerpartiet att agera för att säkerställa att det införs ett tillfredställande skydd för den personliga integriteten i grundlagen och att vi så snart som möjligt får en författningsdomstol som kan pröva lagstiftningens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter?

2) Kommer en framtida författningsdomstol även att få möjlighet att upphäva redan befintlig lagstiftning om denna står i strid med grundläggande fri- och rättigheter enligt grundlagen och/eller Europakonventionen?

3) Hur kommer Centerpartiet att agera med tanke på Europadomstolens dom där Storbritannien fälldes för brott mot artikel 8 i Europakonventionen som en konsekvens av att man infört lagstiftning liknande den svenska FRA-lagen?

Centerpartiet lyssnade till kritiken mot FRA

Igår deltog jag vid mötet med företrädare för partiledningen och Centeruppropet där FRA-frågan och partiets hållning i integritetsfrågor diskuterades. Det rådde stor enighet om att Centerpartiet har ett särskilt ansvar för att leva upp till de högt ställda förväntningar som finns på partiet att stå upp som en stark försvarare för skyddet av den personliga integriteten, inte minst med tanke på de skrivningar som finns i vårt partiprogram och det öppenhetsmanifest som nyligen presenterats och den pågående diskussionen om öppenhet inom ramen för partiets framtidsdialog. Partiledningen har nu lovat att återkomma med ett svar. Vid mötet berördes även den dom från Europadomstolen som jag tidigare refererat till. Partisekreterarens kommentarer efter mötet finns här och några andra som bloggat och även länkat till rapportering i media är Den Liberala Misantropen och Lake

7/02/2008

Partiledningen bjuder in till dialog om FRA

Inom Stockholmscentern har vår ordförande Per Ankersjö tidigare öppnat upp för dialog kring FRA-beslutet och partiets hållning i integritetsfrågor. Nu har även partiledningen och riksdagsgruppen slagit in på denna väg och bjuder in till samtal med Centeruppropet samt anordnar även en öppen Maratonchatt imorgon från klockan 12 till 24. Den något krystade frågan som skall besvaras är Hur kan Centerpartiet vara ett liberalt parti och ändå rösta för FRA? Det går även bra att skicka mail i förväg och nedan finns det inlägg som jag skickade tidigare idag och som förhoppningsvis kommer upp under morgondagens chatt:

Hej Annie, Anders och Roger m.fl.

Grundlagsutredningen har belyst frågan om inrättandet av en författningsdomstol och personligen anser jag att detta vore välkommet för att stärka skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. För att en författningsdomstol skall kunna utöva en effektiv kontroll över att olika former av lagstiftning inte inskränker den enskildes fri- och rättigheter krävs dock även en reformerad grundlag som tydligare försvarar dessa värden. Här finns nu en möjlighet att ta ett tydligt initiativ i denna fråga och driva på för inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen vad gäller skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Här kan då särskilt betonas behovet av tydligare skrivningar vad rör skyddet för den personliga integriteten. Här finns en viktig uppgift för Centerpartiet att vara drivande i detta arbete!

Mitt svar på frågan därför följande: Det skall givetvis vara tillåtet med vissa former av signalspaning och underrättelseverksamhet men detta kräver då att det även finns ett starkt rättighettsskydd för den enskildes fri- och rättigheter. Inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen utgör exempel på den integritetsskyddande "infrastruktur" som måste finnas på plats för att kunna försvara den enskildes fri- och rättigheter mot andra motstående intressen. Centerpartiet kan vara för viss grad av övervakning och kontroll under förutsättning att man samtidigt är tydligt drivande i frågan om starkare skrivningar i grundlagen till skydd för den enskildes integritet och inrättandet av en författningsdomstol.

Länk till rapporten från grundlagsutredningens expertgrupp
http://www.grundlag.se/upload/Normkontrollgrupp%20rapport.pdf

Mvh
Oscar Fredriksson
Stockholm
_____________________

Uppdatering:
Snappade just upp några intressanta postningar som visa på betydelsen av starka domstolar som kan försvara individens rätt Falkvinge, Bloggen Bent och Liberala Misantropen. Jag skall undersöka detta närmare eftersom det onekligen verkar mycket intressant...

Var finns alla humanistiska humorister idag?

Mitt i FRA-debattens svallvågor känner jag en saknad efter den knivskarpa samhällskritik som Tage Danielsson m.fl. kunde leverera i form av små utsökta humoristiska nålstick mot överheten.

Särskilt detta alster känns alltjämt synnerligen aktuellt...

Datorerna tänker ju fort, rätt och bra och ger våra hjärnor all hjälp de vill ha.
Men plötsligt, på något förunderligt vis, blir datorn i stället en jättepolis.
Dess hjärna har blivit identisk med statens, dess tankar fientliga som byråkratens.
Den hatar tillbaks om du hatar den. Den tyr sig till husse som matar den.
Datorerna är byråkraternas hundar som snokar, bevakar och aldrig blundar.
Så trots att datorerna tänker så rätt så tänker de fel, på nåt underligt sätt.
De matas som hundar av hundarnas herrar med herrarnas fel, som de blixtsnabbt förvärrar.
De tänker som herrar, kristallklart och kallt. Sån herre, sån hund. Och det värsta av allt:
Hur storvulna planer de än mäktar välva ifrågasätter de aldrig sig själva.


Nägra ord som manar till eftertanke!