3/17/2009

Bristande rättssäkerhet för flyktingar

I dagens DN uppmärksammas återigen den bristande rättssäkerheten i asylärenden. Tyvärr är detta knappas någon överraskning och Migrationsdomstolarn har själva tidigare visat på dessa problem. Bl.a. har Domstolsverket redan tidigare i en intern rapport kommit till samma slutsats: Domstolsverket, Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, Rapport 2007-05-31.

Gunnar Axén m.fl. som från politiskt håll vill vifta bort kritiken mot bristande rättssäkerhet i asylärenden är därför dåligt pålästa i sakfrågan.

En ytterligare problematik är den diskriminering som förekommer mellan asylsökande från olika länder vilket var något som jag ständigt var kritisk till under min tid som asylhandläggare på Migrationsverket och föredragande i Utlänningsnämnden (Utlänningsnämnden var tidigare högsta instans i utlänningsärenden under regeringen men är numera nedlagd och ersatt av tre Migrationsdomstolarna och en Migrationsöverdomstol). Jag har även skrivit en uppsats i ämnet där jag jämför hur asylsökande från just Somalia har betydlig svårare att bli erkända som flyktingar än personer från exempelvis Kosovo, vilka var de två huvudsakliga grupper jag har arbetade med under perioden 2003-2006.