9/08/2009

Ideologisk miljödebatt

Idag har Stockholmcenterns miljölandstingsråd Gustav Andersson ett ideologiskt välgörande inlägg om miljöpolitik på Politikerbloggen, vilket även kommenterats här tidigare idag. Jag har även utvecklat min syn på varför miljövänsterns tillväxtfientliga retorik är så bedräglig och riskerar att hindra den miljöteknikutveckling som är helt nödvändig för att möta dagens, och även morgondagens, globala miljöproblem.

"Personligen är jag rädd för att vi agerar för lite och för sent när det gäller att motverka global miljöförstöring. Släpp därför tanken att konsumtion och ekonomisk tillväxt per automatik är negativt för miljön. Detta är endast destruktivt och riskerar att vi begränsar våra möjligheter till utveckling. Bejaka istället den tillväxt som genereras från de företag som driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle – det är dessa företag och denna tillväxt som förhoppningsvis kommer att ge oss de nu okända framtidslösningarna och alternativen. Givetvis kommer Köpenhamnsmötet att spela en viktig roll för denna utveckling och visst krävs tydliga spelregler, ett problem är ju att miljöförstöring under lång tid varit “gratis”. Här ligger dock den absolut viktigaste politiska uppgiften att gemensamt förhandla fram ett reglverk som skapar globala spelregler där det inte längre är “gratis” med miljöförstöring. På detta sätt kan marknadsekonomins drivkrafter utnyttjas för att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle."

Läs även: Ankersjö, PL&C, Staffan Danielsson, Oscar Sundevall