8/27/2008

Invandring och tillväxt

Det verkar som debatten kring utformningen av svensk invandrings och integrationspolitik nu äntligen har börjat komma igång på allvar - detta är inte en dag för tidigt!

Endast genom en öppen politisk diskussion där vi vågar se problemen kan vi hitta lösningar och genomföra de nödvändiga reformer som krävs för att ta vara på den tillgång som invandingen innebär såväl kulturellt som ekonomiskt. I dagens DN finns en debattartikel från Institutet för framtidspolitiska studier som beskriver invandringens betydelse för vår framtida välfärd. Mot bakgrund av gårdagens debattinlägg från Moderaterna som jag tidigare kommenterat nedan känns det som om migrations och integrationsfrågorna nu börjat få det utrymme de förtjänar i den politiska debatten - detta är i grunden mycket positivt och förhoppningsvis kan en öppen debatt även bidra till att slå hål på en del av de myter som sprids av olika mer eller mindre uttalat rasistiska politiska debattörer inom exempelvis SD.

Att jobb är vägen till en fungerande integrationsprocess och minskat utanförskap är alla överens om - vad som nu krävs är att Alliansregeringen tar krafttag för att främja jobb och företgande för alla oavsett geografisk eller etnisk bakgrund. Här finns mycket att göra efter årtionden av passiviserande bidragspolitik!

Läs även dagens inlägg från Gayglobetrotter som återigen briljerar med strålande inlägg.

8/26/2008

Fel fokus hos Billström....

...återigen kanske man kan säga eftersom han konsekvent verkar välja fel spår i debatten kring svensk migrationspolitik. Han har nog egentligen rätt i sak när det gäller vikten av att komma i arbete etc. men formuleringarna i dagens debattinlägg i DN (samt SvD , Sydsvenskan och Aftonbladet) riskerar nog snarare att spä på fördommar än lösa några problem. Jag har skrivit enflertal inlägg under etiketten invandring och tillväxt där jag tidigare kritiserat de tongångar som nu Billström återigen gör sig till tolk för. Jag vill istället hävda att dagens problem med utanförskap i första hand beror på ett inhemsk svenskt systemfel (vilket skapats genom mångårigt socialdemokratiskt styre där den enskilde individens egen drivkraft förkvävts till förmån för kollektivistiska välfärdslösningar och passiviserande bidragssytem). Problemet kärna är inte att personer från andra länder av olika anledningar vill bostätta sig här. Problemet är att vi alla likt självgoda socialdemokrater sitter fast i en föreställning av vår egen förträfflighet där vi effektivt stänger ute alla personer som inte är som vi (dvs. kvasisossar) eller som (gud förbjude) har egna ambitioner och vägrar sjunga kollektivismens lov.

Varför inte ge den enskilde individen en chans att utvecklas och få utlopp för sin egen inneboende drivkraft istället för att tvinga in starka individer i den kollektivistiska formpressen där alla skall bli lika och dessutom i det närmaste tvingas bli beroende av offentliga allmosor - vilket på ett effektivt sätt säkrar den socialdemokratiska maktbasen...

Vi behöver ett värderingsskifte i Sverige där vi tydligare hyllar den enskilde individens kreativitet och framåtanda och ifrågasätter den inskränkta självgodhet och jantelag som vi blivit matade med under hela efterkrigstiden!

För en god kommentar till varför Billströms utspel är både felaktigt och kontraproduktivt om man vill minska utanförskapet rekommenderar jag Gayglobetrotters blogg samt ett besök hos Helen Törnqvist

8/21/2008

Änligen en kursändring om FRA!

Vi är inte hemma än i denna fråga och mycket debatt återstår både utom och inom partiet men dagens utspel från en enig riksdagsgrupp visar ändå på att man lyssnat på den interna kritiken och är beredd att delvis ompröva tidigare beslut. Detta är givetvis mycket glädjande. Centerpartiet har nu en stor möjlighet att bli det parti som både visar att man har en förståelse för behovet av signalspaning samtidigt som vi aktivt tar ställning mot integritetskränkande massavlyssning. Centerpartiet har kommit en god bit på väg i sitt interna arbete i denna fråga och vi kan nu bli en välkommen röst i den allmänna debatten där vi visar på lösningar istället för att endast måla in oss i det ena eller andra hörnet och ge efter för allt för förenklade problembeskrivningar i jakt på att plocka politiska poäng. Denna fråga är viktigare än så och kräver en mer nyanserad debatt där vi fokuserar på vad som är tekniskt möjligt, vilken typ av signalspaning/underrättelseverksamhet som krävs för att skydda svenska intressen och hur vi bäst garanterar skyddet för den personliga integriteten. Här finns många frågor som behöver analyseras ytterligare och jag hoppas att Centerpartiet kan vara ledande i denna process. Personligen kommer jag särskilt att slå vakt om just integritetsskyddet där Centerpariets stämmobeslut och öppenhetsmanifestet samt partiets tydliga ställningstagande för införandet av en författningsdomstol är mina huvudsakliga utgångspunkter i diskussionen.

Läs mer om dagen utspel i DN, SvD

Uppdatering läs även gärna följande inlägg som lyfter några olika perspektiv väl värda att beakta: SvD-artikel, Per Ankersjö, Erik Hultin, Magnus Andersson, HAX, Stefan Tornberg, Helen Törnqvist och Mårten Schultz

Läs även; DN, Liberala Misantropen och Fritänk samt nu senast dessutom några ytterligare bra kommentarer från Dexion, Gustav Andersson och en skiss över förslaget hos Erik Hultin.

Och så även ett uttalande på Centerpartiets hemsida samt en uppdaterad inbudan inför kommande hearing.