9/01/2009

Författningsdomstol stärker demokratin

Ett märklig och illa skriven debattartikel presentera idag på SvD med LO och TCO som avsändare. Givetvis är detta en reaktion på att de känner sin maktbas svikta och därför försöker underminera möjligheterna till rättslig prövning av olika missförhållanden och olagligheter som de tidigare kommit undan med i skydd av Socialdemokratins starka position. När nu både förtroendet för facket och Socialdemokration börjat vittra och Centerpartiets tydliga retorik för behovet av en reformerad arbetsrätt och slopade turordningsregler börjat få gensvar i debatten förstår jag att man vill finna en ny gemensam fiende.

Jag förstår att man från S, LO och TCO inte vill ha en rättslig prövning av politiska beslut eftersom man i decennier låtit juridiken stå tillbaka för politiken. Detta är dock inte nödvändigtvis en bra tingens ordning. Att regeringen är bättre på att ta tillvara enskilda medborgares intressen än vad en författningsdomstol skulle vara är en bräcklig och tämligen ihålig argumentation. Sanningen är att vi i Sverige har ett jämförelsevis svagt konstitutionellt skydd för våra grundläggande rättigheter och friheter och då vi alltjämt saknar en författningsdomstol (vilket vi kan "tacka" Socialdemokratin för eftersom de motsatte sig införandet av en författningsdomstol i den nyligen avslutade grundlagsutredningen) så ska vi vara glada att det trots allt finns möjligheter att få sin sak prövad på Europeisk nivå.

PS/Tänk om det funnits en stark författningsdomstol som kunnat stoppa den våg av integritetskränkande lagstiftning som nu sköljer över oss, hade inte det varit ganska bra! I varje fall för oss som inte är anhängare av Bodströmsamhället. /DS

Uppdatering: Läs även Dick Erixon och Jakob Heidbrink för en ytterligare bakgrund till diskussionen