9/10/2009

FRA åter på agendan i riksdagen

En blänkare från HAX om att riksdagen på onsdag påbörjar utskottsarbetet med förändringar i FRA-lagen. All anledning att fortsätta föra fram våra synpunkter på bloggar, i gammelmedia, vid Freedom Not Fear och direkt till våra folkvalda företrädare givetvis.

NSM Sverige: Freedom Not Fear 2009 - Internationell Aktionsdag