9/07/2009

EU kritik mot ineffektiv övervakning

Den Europeiska datatillsynsmannen har i ett yttrande rörande det s.k. Stockholmsprogrammet lyft frågan om övervakningens effektivitet när det gäller att uppnå sitt syfte. Han ger därför som rekommendation att man utvärderar om de metoder man redan antagit fungerar innan man går vidare. Ett högst rimligt krav kan man tycka. så här skriver han under punkten 32 i yttrandet.

"A further recommendation of the EDPS is to evaluate and put into perspective the measures that have already been adopted in this area, their concrete implementation and their effectiveness. This evaluation should duly take into account the costs for privacy and the effectiveness for law enforcement, Should these evaluations prove that certain measures do not deliver the results envisaged or are not proportionate to the purposes pursued, the following steps should be considered:

•As a first step, amending or repealing the measures in so far as they do not appear to be sufficiently justified in generating a concrete added value for law enforcement authorities and for European citizens

•As a second step, assessing the possibilities for improving the application of the existing measures,

•Only as a third step, proposing new legislative measures, if it is probable that those new measures are needed for the purposes envisaged.

New instruments should only be adopted if they have a clear and concrete added value for law enforcement authorities and for European citizens.The EDPS recommends making a reference to a system of evaluation of existing measures in the Stockholm programme."

Märk att han inleder med en formulering om att upphäva icke fungerande åtgärder vilket är mycket bra. Så nu är det bara att plocka fram tydliga data på att övervakningen fungerar för att motverka terrorism - om inte så kanske resurserna bör satsas på något som ger bättre resultat. Förslagsvis riktade insatser mot misstänkta grupper istället för att övervaka alla EU-medborgare....

Hela yttrandet finns här

Mark Klamberg har också kommenterat yttrandet och så även Johan Linander.