9/25/2009

Centerministrar bakom miljökampanj

Centerpartiet med miljöminister Andreas Carlgren och näringsminister Maud Olofsson i spetsen lanserar nu tillsammans med ett antal övriga organisationer en Miljökampanj inför Köpenhamnsmötet

Målsättningen med kampanjen beskrivs enligt följande: "Sverige har en tradition av aktivt miljö- och klimatarbete och i år är Sverige dessutom ordförande i EU. Genom att visa upp en bred svensk uppslutning i klimatarbetet kan vi bidra till att de globala klimatförhandlingarna får en skjuts i rätt riktning. Det svenska exemplet där näringslivet, miljörörelsen, fredsrörelsen, kyrkor, frivilligorganisationer, partier med flera gör en bred gemensam insats för klimatet kan visa sig få stor betydelse under slutförhandlingarna."

Givetvis stödjer jag detta initiativ, inte minst är samarbetet med näringslivet viktigt för att nå resultat i tid. Vi behöver bli bättre på att utnyttja marknadsekonomins drivkrafter för att kunna bedriva ett effekttivt miljöarbete. Detta är en fråga som jag även driver i rollen som lokalpolitiker i Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Per Ankersjö har en bild från morgonens aktivitet på Stureplan och Magnus Andersson har en hel film med miljöministern...fler bilder finns på Facebook.

UPPDATERING: Läs även dagens ledare i SvD som lyfter frågan om vad som är en god miljöpolitik - att skapa incitament för enskilda och företag att göra goda miljöval eller att genom krav på bilförbud säga nej till utveckling och försvåra människors vardag...vilket tror du funkar bäst för att främja ett beteende som gynnar en hållbar utveckling? Mitt svar på denna fråga finns här.