9/29/2009

Ökad övervakning är inte borgerlig politik

Sophia har skrivit om de svåra i att välja väg när det gäller att kanalisera sitt politiska engagemang. Ett mycket bra inlägg som ställer frågan om man skall verka inom det parti där man är aktiv och redan har en politisk plattform eller bryta upp och gå vidare till annat parti eller som fri debattör utanför partipolitiken. Detta är ingen lätt fråga. Jag har trots allt valt att stanna kvar i Centerpartiet. Detta är långt ifrån ett självklart val eftersom jag fortfarande ibland mår rent fysiskt dåligt på grund av Alliansregeringens och riksdagens hantering av integritetsfrågorna. Att frågorna sannolikt hanterats ännu sämre under Socialdemokratisk ledning är inte någon tröst.

Jag hade högre förväntningar på en borgerlig regering och var trygg i att skyddet av den enskilde individens rättigheter skulle stärkas och att vi nu äntligen skulle kunna bryta den ideologiska förstoppning som vi alla lider av efter årtionden av socialdemokratisk dominans över den politiska agendan. Alliansregeringen väljer då att gå rakt i fällan och tar upp ett förslag om ökad övervakning som den tidigare S-regeringen av taktiska skäl valt att begrava för att lyfta först efter valet.

Förslaget är ett beställningsjobb från Försvarets radioanstalt (FRA) till Försvarsdepartementet om att man vill ha ökade befogenheter och ökade möjligheter till informationsinhämtning. Detta är i grunden inte märkligare än att en enskild myndighet går till sitt departement och presenterar en önskelista över vad man vill göra och departementet sedan utarbetar ett underlag som skickas till riksdagen. Redan i detta skede borde man dock från politiskt håll ställt frågan: - Varför? Varför vill FRA ha dessa utökade befogenheter och är detta förenligt med de värderingar och den ideologiska grund som denna regering representerar?

Redan i detta skede borde man också ha ställt sig frågan vad blir konsekvenserna av detta? Är förslaget förenligt med skyddet för den enskilde individens grundläggande rättigheter - eller innebär det en oacceptabel inskränkning i den enskildes privatliv.?

Man borde även som borgerlig politiker ställt sig frågan om denna typ av övervakning är en effektiv metod? Är massövervakning en effektiv användning av skattemedel eller kan man nå bättre resultat om man satsar pengarna på andra insatser istället – insatser som dessutom kanske visat sig fungera i praktiken. Massövervakning är endast en huvudkudde för att de övervakningsfrälsta ska sova gott om natten – samtidigt som många av regeringens väljare sover lite sämre eller inte alls när vi ser de historiska parallellerna. Det finns inte något tillförlitligt stöd för att massövervakning är en metod som fungerar för att motverka terrorism och grov brottslighet – vilket oftast anförs som argument. Tvärtom kommer de grupper som har terrorism, barnpornografi eller människohandel på sin agenda troligtvis att anpassa sina kommunikationsmönster för att undgå upptäckt och massövervakningen kommer inte att fylla sin uppgift gentemot dessa grupper.

Här kommer man då även från övervakningsivrarna att tvingas välja väg – att erkänna att metoden inte fungerar eller att börja tänja på begreppen och söka efter annan information eftersom man ändå har ett system på plats som möjliggör detta. Finns det kanske annan information som sänds okrypterat mellan enskilda individer som kan vara intressant att ta del av i förebyggande syfte för att förhindra brott eller kanske för att få statistik över trafikflöden på Internet och upptäcka eventuella märkliga beteenden som kan behöva utredas vidare…bollen är då i rullning och eftersom vi befinner oss på ett sluttande plan så går det snabbt utför och vi riskerar att landa i en verklighet som vi inte trodde var möjlig. Låt oss därför sluta leden och kämpa både inom och utom partiorganisationerna för att värna vår personliga integritet och stå upp för skyddet av våra grundläggande mänskliga rättigheter. Alliansregeringen stöds av en majoritet i riksdagen – använd denna majoritet till att nu en gång för alla sätta ned foten och stå upp för skyddet av den enskilde individens rätt så som det anstår en borgerlig regering!

__________

Uppdatering 090902: Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, klargör varför vi inte kan lita på staten http://www.youtube.com/watch?v=flGMDaR_yVQ
Det är bara två veckor kvar till omröstning om FRA 2.0 och fortfarande finns chansen för borgerligheten att ta sitt ideologiska ansvar. Samtliga länkar via bloggen Sagor från livbåten som har koll på frågorna.

Läs även kommentarerna från Lake, Frykman och från tjänstemannahåll samt DN och SvD

Sist men inte minst en eloge till Annie som slitit en hel del med frågan internt och förtjänar stöd för detta även om hon givetvis bär sin del av ansvaret också - frågan är dock om inte många andra ledamöter och partiföreträdare på båda sidor blockgränsen kommit väl lindrigt undan för sitt agerande i denna fråga...
___________________________

Läs även Mikael, Hanna, och tidigare inlägg från Erik och Lena
Uppdatering: DN, Hax, Gun, Kulturbloggen och Mark
Uppdatering: Magnus, HAX, Mathias samt DN och SvD om frihetsfrågornas ökade genomslag i debatten, artikelförfattarna Henrik Oscarsson och Ulf Bjereld utvecklar detta på sina bloggar samtidigt som allt fler struntar i IPRED och lagen skapar problem för företag.