9/28/2009

Tillväxt är den bästa miljöåtgärden

I dagens SvD kommer så en slutreplik i debatten mellan Centerpartiet och Miljöpartiet kring förbifart Stockholm och vem som står för den mest effektiva och utvecklingsinriktade miljöpolitiken. Det är en tydlig motsättning mellan Centerpartiet som ser företagande, teknikutveckling och ekonomisk tillväxt som en självklar del av en effektiv miljöpolitik och Miljöpartiet som tillsammans med den övriga miljövänstern står för en moraliserande förbudsmentalitet som i sina mörkaste stunder är nästa lika vänster som vänsterpartiet och andas planhushållning och löntagarfonder etc. - läs bl.a. detta inlägg av Johan Hedin.

Jag vidhåller min ståndpunkt att Miljöpartiet har gjort en stor insats när det gäller att lyfta miljöfrågan och att de förtjänar mycket beröm för detta. Problemet är bara att deras lösningar och tankar i vissa fall är helt kontraproduktiva och deras motstånd mot ekonomisk tillväxt saknar all logik. Att dra nytta av och försöka rikta konsumenternas köpkraft i riktning mot miljövänligare alternativ är en långt mer effektiv miljöpolitik än att försöka reglera och straffa fram miljöansvar. Givetvis behövs regleringar men den stora potentialen ligger i att vanliga konsumenter aktivt väljer mer miljövänliga produkter och med sin köpkraft skapar en tydlig efterfrågan. Ekonomisk tillväxt är inte ett miljöhot - ekonomisk tillväxt innebär att ekonomin växer och om den växer på grund av ökad efterfrågan på miljövänliga produkter så borde även Miljöpartiet välkomna detta.

Per Ankersjö ger en kommenter till dagens inlägg och länkar till tidigare inlägg i debatten och får stöd i sin argumentation av Andreas Krohn.

Förutom mitt inlägg Företagarpartiet C mot Förbudspartiet MP från i lördags finns även ett inlägg från Ingrid Lundqvist som lyfter samma fråga som i dagens artikel vad gäller rimligheten av MP:s anti väg politik. Min medtävlare i riksdagsvalet 2010 Elisabeth Thand Ringqvist har kommenterat och så även Helen Törnqvist.

UPPDATERING: Miljölandstingsrådet Gustav Andersson, som tillsammans med Per står bakom debattinläggen i SvD, kommenterar också. Detsamma gör Lukas Forslund på bloggen Stockholm Central.