7/02/2008

Partiledningen bjuder in till dialog om FRA

Inom Stockholmscentern har vår ordförande Per Ankersjö tidigare öppnat upp för dialog kring FRA-beslutet och partiets hållning i integritetsfrågor. Nu har även partiledningen och riksdagsgruppen slagit in på denna väg och bjuder in till samtal med Centeruppropet samt anordnar även en öppen Maratonchatt imorgon från klockan 12 till 24. Den något krystade frågan som skall besvaras är Hur kan Centerpartiet vara ett liberalt parti och ändå rösta för FRA? Det går även bra att skicka mail i förväg och nedan finns det inlägg som jag skickade tidigare idag och som förhoppningsvis kommer upp under morgondagens chatt:

Hej Annie, Anders och Roger m.fl.

Grundlagsutredningen har belyst frågan om inrättandet av en författningsdomstol och personligen anser jag att detta vore välkommet för att stärka skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. För att en författningsdomstol skall kunna utöva en effektiv kontroll över att olika former av lagstiftning inte inskränker den enskildes fri- och rättigheter krävs dock även en reformerad grundlag som tydligare försvarar dessa värden. Här finns nu en möjlighet att ta ett tydligt initiativ i denna fråga och driva på för inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen vad gäller skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Här kan då särskilt betonas behovet av tydligare skrivningar vad rör skyddet för den personliga integriteten. Här finns en viktig uppgift för Centerpartiet att vara drivande i detta arbete!

Mitt svar på frågan därför följande: Det skall givetvis vara tillåtet med vissa former av signalspaning och underrättelseverksamhet men detta kräver då att det även finns ett starkt rättighettsskydd för den enskildes fri- och rättigheter. Inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen utgör exempel på den integritetsskyddande "infrastruktur" som måste finnas på plats för att kunna försvara den enskildes fri- och rättigheter mot andra motstående intressen. Centerpartiet kan vara för viss grad av övervakning och kontroll under förutsättning att man samtidigt är tydligt drivande i frågan om starkare skrivningar i grundlagen till skydd för den enskildes integritet och inrättandet av en författningsdomstol.

Länk till rapporten från grundlagsutredningens expertgrupp
http://www.grundlag.se/upload/Normkontrollgrupp%20rapport.pdf

Mvh
Oscar Fredriksson
Stockholm
_____________________

Uppdatering:
Snappade just upp några intressanta postningar som visa på betydelsen av starka domstolar som kan försvara individens rätt Falkvinge, Bloggen Bent och Liberala Misantropen. Jag skall undersöka detta närmare eftersom det onekligen verkar mycket intressant...