7/05/2008

Kungsholmscentern och skyddet för den personliga integriteten

Som ordförande för Kungsholmscentern har jag svårt att förstå den kritik som riktas mot bl.a. Centeruppropet att man borde ha agerat tidigare vad gäller beslutet om signalspaning/avlyssning som fattades den 18 juni. Vi är många medlemmar, avdelningar och partidistrikt som under lång tid tagit tydlig ställning i integritetsfrågor och Centeruppropet är nog snarast att beteckna som en motreaktion till att man nu avviker från den ideologiska riktning som vi alla trodde att vi var enade kring, inte minst mot bakgrund av diskussionen vid den senaste partistämman. Läs gärna detta inlägg på Kungsholmscenterns blogg som ger en historisk tillbakablick till stämman 2007. Länken till stämmobesluten rörande skyddet för den personliga integriteten finns här och den som läst tidigare postningar kring mitt medlemsinitiativ kan tydligt se att jag knyckt texten direkt från stämmobeslutet. Tyvärr har jag ännu inte fått något svar men jag skall läsa detta med intresse när det kommer...

Jag drar mig även till minnes ett inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)
___________________

Några länkar till aktuella blogginlägg är Linander, Ankersjö, Dexion, Hultin, Lake, Misantropen, Magnus, Magnus och Bloggen Bent