7/03/2008

Centerpartiet lyssnade till kritiken mot FRA

Igår deltog jag vid mötet med företrädare för partiledningen och Centeruppropet där FRA-frågan och partiets hållning i integritetsfrågor diskuterades. Det rådde stor enighet om att Centerpartiet har ett särskilt ansvar för att leva upp till de högt ställda förväntningar som finns på partiet att stå upp som en stark försvarare för skyddet av den personliga integriteten, inte minst med tanke på de skrivningar som finns i vårt partiprogram och det öppenhetsmanifest som nyligen presenterats och den pågående diskussionen om öppenhet inom ramen för partiets framtidsdialog. Partiledningen har nu lovat att återkomma med ett svar. Vid mötet berördes även den dom från Europadomstolen som jag tidigare refererat till. Partisekreterarens kommentarer efter mötet finns här och några andra som bloggat och även länkat till rapportering i media är Den Liberala Misantropen och Lake