7/15/2008

Faktagranska SD:s argument

Efter att under ganska lång tid ha debatterat med SD-anhängare på olika bloggar och även lyssnat till SD:s argumentation är jag övertygad om att vi behöver fler pålästa politiker och journalister som tar debatten med detta i grunden rasistiska parti som försöker måla över den gamla unkna BSS-retoriken med lite hederlig socialdemokratisk folkhemsromantik. SD är i full färd med att positionera sig som ett parti som står för en allmän och gemytlig form av nationalistisk folkhemsrasism där man kan hylla svenskheten och dessutom profitera på det missnöje som finns med årtionden av misslyckad integrationspolitik för vilken övriga partier bär ett tungt ansvar, och tyvärr har inte Nyamko Sabuni lyckats vända trenden utan framstår i det närmaste som lika handfallen som Mona Sahlin var på sin tid som integrationsminister. Att byta ut en dålig politik mot en annan är dock inte någon lösning vilket jag skrivit om här.

Precis som Paulina Neuding skriver i dagens SvD behövs därför att man tar debatten med SD på allvar. Sanna Rayman tog också tillfället att samtal med några SD-anhängare i Almedalen vilket tyder på en insikt om att partiet behöver bevakas på ett mer professionellt sätt. En professionell jounalistisk och politisk bevakning kräver dock att man är väl förberedd och inläst på var partiet står i olika frågor och kan ställa konkreta följdfrågor till olika påståenden. Att endast gå till attack mot de åsikter som framförs och avspisa SD-anhängare som obegåvade och okunniga är tveksamt, både ur ett journalistiskt och ett politisk perspektiv. Det är dessutom kontraproduktivt eftersom SD har allt att vinna på denna typ av grunda diskussioner som passar deras agitatoriska stil med svepande argument och allmänna uttalanden och generaliseringar vilka ofta refereras till som "allmänna sanningar". Låt därför Jimmi Åkesson och andra SD-representanter tala till punkt och be dem även utveckla sina argument och sina tankar om vilket samhälle de vill skapa, detta ger möjlighet till en mycket mer intressant granskning av deras underliggande ideologi och det bristande faktaunderlag som finns för deras svepande argumentation. Godta inte deras påståenden utan begär konkreta exempel och sist men inte minst VAR PÅLÄST i de frågor som skall diskuteras eftersom de oftast har många och svepande känsloargument snarare än "hard facts" och i de fall de hänvisar till utredningar och forskning så vara noga med att kolla upp deras källhänvisningar eftersom de har en tendens att ge hänvisningar som vid en närmare granskning inte alls stödjer deras argumentation...men om man inte är påläst blir det svårt att avslöja detta och deras påståenden får då i värsta fall stå oemotsagda. Jag har skrivit en del om SD bl.a. på denna blogg och några olika länkar finns via etiketten nedan eller genom att klicka här.

PS/ En av mina favoritartiklar om SD tar upp frågan om att leva på bidrag...och där finns enligt artikeln en stor överrepresentation av just SD-politiker....läs mer här. /DS

PPS/ Missa inte heller denna intervju med SD:s Per Björklund som finns i tidningen Arbetarens reportageserie om SD. Mycket nöje!/DS