7/06/2008

Rasism är ingen lösning!

Jag har skrivit en hel del blogginlägg på detta ämne tidigare både här på denna blogg och tidigare här på Kungsholmscenterns blogg. Ett av mina tidigare inlägg i denna fråga är detta som genererade närmare 100 kommentarer, varav en stor andel med tydligt rasistiska undertoner.

I dagens DN finns en artikel samt även en ledare på ämnet och nedan följer en kort sammanställning av några tidigare inlägg rörande den kollektivistiska bidragspolitik som utgör ett av grundproblemet i den misslyckade svenska integrationspolitiken.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Att personer från andra länder genom utbildning, anställning eller eget företagande är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden är i grunden positivt och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige vilket jag även tidigare skrivit om i Dagens Samhälle samt i min krönika på Politikerbloggen

Här finns även anledning att betona behovet av politisk handling för att skapa en bättre fungerande integrationsprocess med fokus på egenförsörjning vilket jag bl.a. skrivit om i inläggen: (S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt Alliansregeringen rör sig i rätt riktning! Invandringen är en tillgång! Håll inte fast vid den gamla regeringens politik! Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige! Behöver Sverige världen?

Att S krampaktigt håller fast vid sin kollektivistiska bidragsfundamentalism istället för att genomföra reformer som ger den enskilde individen mer makt över sin egen vardag är även en politik som på många plan sammanfaller med SD:s främlingsfientliga folkhemsromantik. Mer om S bidragsfundamentalism finns här, här, här och här. Varför inte enklare regler och lägre skatter istället för ökade bidrag? För såväl S som SD är detta givetvis en fråga om makt. Fria individer som inte har behov av offentliga bidrag får även en större makt över sin egen vardag och detta kommer knappast att gynna dessa partier som inte gärna ser en utveckling mot friare mer ifrågasättande medborgare. Tvärtom när man i sitt innersta en förhoppning om att så långt det går bevara, och gärna ytterligare öka, statens makt över den enskilde individen.

Efter att under lång tid ha argumenterat för en reformerad och mer liberal migrationspolitik är jag givetvis mycket nöjd med att alliansregeringen och miljöpartiet kommit överens i denna viktiga profilfråga DN-debatt. Överenskommelsen ligger i linje med de ställningstagande som Centerpartiet tog vid sin senaste stämma hösten 2007 och är ett välkommet steg i rikting mot en ny och öppnare migrationspolitik. LO och Socialdemokraterna är dock alltjämt kritiska men det verkar som om även vänsterpartiet är med på att underlätta för arbetskraftsinvandring även om deras talesperson Kalle Larsson sade i morgon-tv med anledning av förslaget: Det gör mig orolig. Ska nu arbetsgivarna få bestämma vilka personer de ska anställa? Tydligare än så kan nog inte vänsteroppositionens inställning till företagande beskrivas.

UPPDATERING
Folkpartiet och regeringens osynligaste minister Nyamko Sabuni verkar nu ha insett behovet av att agera i integrationspolitiken och skriver idag på DN-debatt, ett välkommet initiativ men det behövs mer handlingskraft än ett debattinlägg från ansvarig minister för att alliansregeringen skall kunna bryta den långa period av politisk oförmåga som präglar detta politikområde, här kan man givetvis skylla på att Mona Sahlin varit ansvarig för att integrationspolitiken försummats under tidigare regeringar men detta är ju inget nytt! Nu krävs handlingskraft och här måste vi i Centerpartiet se till att sätta tydlig press på regeringen och Nyamko Sabuni att åstadkomma resultat!