7/08/2008

Krav på författningsdomstol i GP

Igår krävde Maud Olofsson vid sitt tal i Almedalen starkare integritetsskydd i grundlagen samt inrättandet av en författningsdomstol och idag finns en debattartikel på samma tema i GP där man även öppnar upp för en omprövning av FRA-lagen i ljuset av EU-domstolens dom. Jag är alltjämt kritisk till hur partiet hanterat FRA-frågan men nog börjar det kännas som om man lyssnat till den interna opinionen och är beredd att ompröva sitt tidigare ställningstagande och dessutom avser att flytta fram positionerna ytterligare vad gäller skyddet för den personliga integriteten. Fortsätt i denna riktning!

Läs även Lake, Dexion, Magnus Andersson, Magnus Persson och Erik Hultin