7/11/2008

FRA, IB och den ryska naiviteten...

Nej, jag tror inte att syftet med FRA är att bygga upp ett nytt IB men Hanne Kjöller har en intressant krönika på ämnet i DN. Den alltid stridbare Wilhelm Agrell har även intervjuats i Sydsvenskan och DN där han nu som tidigare är tydlig med varför FRA behövs och vad som är syftet med verksamheten, men som professor i underrättelseanalys så är han nog att anse som part i målet.

Vidare kan det nog knappast ansens som en nyhet att signalspaningen till stor del är riktad mot Ryssland, i varje fall inte för ryssarna.

Läs även Johan Hedins inlägg om att det är vi som måste skyddas mot övervakning från andra länder, detta är ett mycket viktigt perspektiv som inte riktigt kommit fram under debatten. Denna fråga berörs även i artiklarna ovan där Agrell för sin del förespråkar ökad svensk övervakning för att minska den amerikanska övervakningen...

Debatten kring FRA har på ett förtjänstfullt sätt lyckats illustrera den målkonflikt mellan kontroll och frihet som finns i alla moderna liberala demokratier. Om regeringen i en modern liberal demokrati argumenterar för att de mänskliga rättigheterna inte alltid måste beaktas och låter dessa stå tillbaka med motiveringen att det finns andra hänsyn som går före kan detta leda till en farlig utveckling (vilket vi redan sett resultatet av för de svensksomalier som drabbades av de åtgärder som infördes till följd av det s.k. kriget mot terrorismen). Argumentationen att det är berättigat för de goda att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter i syfte att bekämpa de onda för in diskussionen på ett sluttande plan. Om man godtar denna argumentation blir det fritt fram och helt legitimt för varje stat som anser sig representera det goda att bortse från mänskliga rättigheter för att tillgodose andra intressen. Detta är själva pudelns kärna eftersom det är i konfliktsituationer mellan motstående intressen som respekten för de mänskliga rättigheterna, som exempelvis yttrandefriheten och rätten till personlig integritet, blir extra viktig för ett land och en regering som söker medborgarnas och omvärldens respekt. Att vid en intressekonflikt falla tillbaka på de grundläggande mänskliga rättigheterna och bedöma skyddet för den enskilde utifrån dessa rättigheter snarare än att regelmässigt låta andra intressen väga över är en moralisk, om än inte alltid juridisk, skyldighet för varje liberal demokrati.