7/17/2008

I rest my case....

I ett reportage i kvällens Rapport avslöjas att FRA tvärtemot vad man tidigare hävdat ägnat sig åt att övervaka vanliga svenskar....

Det finns med andra ord inte mycket att tillägga. Om alliansregeringen inte backar nu så är de liberala värderingarna döda och vi kommer alla att få leva som förkrympna och stympade smygsossar under överskådlig tid framöver...

Tidigare inlägg kring FRA hitar du här.

Jag drar mig även till minnes mitt ganska naiva inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)