7/16/2008

Författningsdomstol skyddar även mot SD

Som framgått av tidigare blogginlägg är jag en stark förespråkare för införandet av en författningsdomstol och ett tydligare rättighetsskydd i grundlagen, Jag tycker det är i det närmaste pinsamt att vi idag tvingas gå omvägen via Europadomstolen för att försvara skyddet för våra fri och rättigheter. Att Maud Olofsson lyfte frågan om införandet av en författningsdomstol i sitt tal i Almedalen vilket sedan följdes upp med en debattartikel i GP tyder på att det finns en vilja inom partiet att starkare driva denna fråga (talet finns live samt i utskrift Centerpartiet.se).

Ytterligare kommentarer finns även hos Johan Hedin, Dick Erixon, Den Liberala Misantropen och Per Ankersjö.

Läs också gärna vad Bengt Silfverstrand (s) tycker om införandet av en författningsdomstol, han ger en ganska rak och tydlig bild av varför socialdemokratin är emot införandet av en författningsdomstol och han är dessutom även emot en självständig riksbank och en självständig riksrevision eftersom de begränsar det politiska handlingsutrymmet...

Tyvärr är hans åsikter inte så extrema som man kan tro eftersom S snarare vill öka den politiska makten än införa ytterligare maktdelning. Vad man dock bör hålla i minnet är att politiska vindar kan svänga fort och om SD blåser in i riksdagen på samma sätt som Ny demokrati gjorde på sin tid kanske det inte vore så dumt med en författningsdomstol trots allt...

Införandet av en författningsdomstol och ett starkare rättighetsskydd i grundlagen är ett ett avgörande skäl till att jag kommer att kämpa vidare för borgerlig valseger även 2010 men då måste först alliansregeringen backa i FRA-frågan!

Uppdatering:
Fp hakar nu på Centerpartiets modell med att föra en dialog med sina interna FRA-kritiker, detta är bra och nu behövs denna insikt också inom Moderaterna och Kd så kanske vi äntligen kan förpassa detta historiska felbeslut till en sedelärande anekdot istället för att med en dåres envishet försvara det oförsvarbara, låt S själva ta ansvar för detta förslag till massövervakning vilket andas mer socialism än liberalism!

Uppdatering 2:
Några ytterligare länkar rörande senaste opinionsundersökningen och hur man vill undvika en regering som är beroende av SD finns här, här, här samt lite ytterligre kritik av FRA