4/29/2009

Fler svar från internetoperatörer

För fler svar från olika internetoperatörer och en diskussion kring detta läs mer här.

Johan Hedin ställer också samma fråga som vi alla ställer oss avseende olika "säkerhetsåtgärders" rationalitet. Ger ökad kontroll och övervakning verkligen ökad säkerhet och minskad brottslighet? Vad gäller Johan exempel så är jag tveksam, mycket tveksam. Detta gäller även en rad andra åtgärder....