5/05/2009

Vård för gömda och papperslösa

Frågan är ideologiskt viktig och här måste vi slå fast principen alla människors lika värde. Vi måste våga se dessa människor som individer och inte reducera vårdbehövande gömda och papperslösa till "brottslingar som får skylla sig själva" vilket verkar vara såväl Moderaternas som Socialdemokraternas inställning i frågan. Deras argumentation ligger helt i linje med Göran Perssons uttalande om social turism i samband med att den tidigare Socialdemokratiska regeringen ville införa övergångsregler för nya EU-länder. Denna gång var det Maud och Centerpartiet som stod upp för våra liberala värderingar om alla människors lika rätt och värde. Låt oss göra detta även i denna fråga!

Stocholms stads distrikt gav enhälligt bifall och partistyrelsen är på samma linje, nu väntar riksstämman!

Väl mött!

Oscar Fredriksson, andre vice distriktsordförande
Centerpartiet Stockholms stad

Läs mer om ett möte med en fd. papperslös på Helens blogg