4/28/2009

Svar från Telenor/Bredbandsbolaget

Hej Oscar,


Vi på Bredbandsbolaget är oerhört måna om våra kunders integritet. Vi varken vill eller får lagra IP-uppgifter längre än nödvändigt.

Av den allmänna debatten får man lätt intrycket att frågan, hur länge operatörerna sparar IP-nummer, påverkas endast av IPRED-lagen. Så är det inte. Vi har en skyldighet gentemot våra kunder att hålla hög säkerhet i näten och att skapa ett skydd mot bedrägerier och sabotage (phishing, botnetattacker, spam etc). För att kunna uppfylla den skyldigheten måste vi spara IP-nummer under en begränsad tid. Det rör sig om några veckor.

Det är fortfarande oklart hur IPRED-lagen ska tolkas och kommer att tillämpas av domstolarna. Till de frågor som ännu inte har besvarats hör bl.a. vilken närmare bevisning som skall krävas för att informationsföreläggande skall utfärdas och hur lång tid proces­serna kommer att ta. Därför går det ännu inte att bedöma i vilken mån den exakta lag­rings­tiden för IP-nummer kommer att påverka rättstillämpningen.

Hur IPRED-lagen ska uppfattas och tillämpas är en viktig och högt prioriterad fråga för oss på Bredbandsbolaget. Vi vill säkerställa ett högt integritetsskydd och bevara rättssäkerheten för våra kunder. Vi vill inte behöva agera polis i våra nät. Samtidigt har vi ett ansvar att se till att näten fungerar på ett sätt som möter våra kunders krav. Det återstår att se hur denna avvägning kommer att hanteras av lagstiftaren och domstolarna.

Vänliga hälsningar,
Rebecka Starco
Informatör Telenor Sverige
_______________________

Andra operatörer finns på http://www.integrity.st/ och debatten på SvD:s hemsida fortsätter