4/15/2009

Östros ny(s)pråk

Utveckling av tidigare kommentar på Per Ankersjös Blogg:

Skattesänkning = Minskning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag (och som sedan i högre eller mindre grad betalas tillbaka i form i form av rättsväsende, infrastruktur, vård, skola etc.)

Skattehöjning = Ökning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag (och som sedan i högre eller mindre grad betalas tillbaka i form i form av rättsväsende, infrastruktur, vård, skola etc.)

Uttrycken ”ofinansierade skattesänkningar” och ”Skattesänkning på lånade pengar” är därför endast en form av ny(s)pråk från Thomas Östros sida där han vill låtsas som om de pengar som betalas in i form av skatter till stat, kommuner och landsting är någonting annat än just lånade pengar som ursprungligen kommer från enskilda personer och företag.

Detta är precis samma typ av ny(s)pråk som deras stödorganisation PRO använt sig av när de talat om ”Pensionärsskatt” och med detta avsett jobbskatteavdraget. För om man talar ny(s)pråk så kallas en skattesänkning (i form av jobbskatteavdrag) för en skattehöjning för de grupper som ligger kvar på samma skattenivå som tidigare….

Enligt ny(s)pråkets logik så är varje politisk åtgärd som innebär att man minskar den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag ett hot mot välfärden och djupt orättvist. Därför krävs, enligt samma logik, en ordentlig ökning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag för att på detta sätt förbättra villkoren för just enskilda personer och företag. Risken är ju annars att såväl enskilda som företag använder sina pengar på fel sätt!

Detta är ny(s)pråkets innersta kärna: Varje åtgärd som ger enskilda personer och företag en större frihet att själva bestämma över hur deras pengar skall användas är i grunden felaktig eftersom det inte går att lita på att enskilda personer och företag använder sina pengar på rätt sätt, för denna viktiga uppgift behöver såväl enskilda personer som företag hjälp och vägledning ny(s)pråkets överstepräst Thomas Östros som med fast hand kan spendera både tio, hundra och ett tusen miljarder av statens lånade pengar utan att darra på manschetten….

Fler bloggar om detta:
Magnus Andersson, Per Ankersjö, Johan Hedin, Hanna Wagenius, Johan Linander, Jonas Rask, Frederick Federley, Annie Johansson , Stefan Tornberg

Samt övrig media:
DN Debatt, DN, DN, DN SvD, SvD, SvD, SvD ledarblogg Sydsvenskan, HD, HD, Expressen, Expressen, AB, AB


PS/Risken finns att Anders Borg har tagit till sig lite av detta ny(s)pråk men inte så till den milda grad att han vill öka den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag/DS