4/16/2009

Fler jobb är bättre än mer bidrag!

Dagens huvudledare i DN och SvD:s PJ Anders Linder bidrar från olika perspektiv till att belysa gårdagens budgetdebatt. Jag delar i huvudsak ståndpunkten att Alliansregeringen nu riskerar att ta över delar av den S-märkta arbetsmarknadspolitiken men hoppas alltjämt i likhet med Johan, Annie och Dick att regeringen även skall våga sig på några ordentliga reformer vilka skulle kunna göra mer för ekonomin än flera miljarder i stödinsatser. Låt oss börja med att skapa en mer flexibel arbetsrätt och ta bort arbetsgivaravgifterna för företag med upp till tio anställda så får vi se om inte detta är mer effektivt än mera pengar till AMS, för att kunna förmedla jobb så måste de ju först finnas jobb...eller...

Men det hade varit intressant med en djupare analys av det ny(s)pråk som Socialdemokratin och deras stödorganisation PRO ägnar sig åt vilket jag kommenterade i gårdagens inlägg.