9/04/2008

Låt inte SD styra den politiska agendan!

I dagens SvD refereras tidigare utspel från Tomas Billström (m) och Mona Sahlin (s) och man drar slutsatsen att SD kan gynnas av ett ökat fokus på asyl-, migrations- och integrationsfrågor. Jag delar inte denna uppfattning. Tvärtom behöver dessa frågor absolut lyftas fram tydligare i den politiska debatten eftersom det här finns stora strukturella problem som kräver politisk handling. Jag har skrivit ett flertal inlägg om detta under etiketten invandring och tillväxt. Vi måste snarast byta fokus i debatten och värja oss från att spinna vidare på den misstänkliggörandets retorik som Socialdemokraterna och Veronika Palm idag gör sig till tolk för på DN-debatt. Om vi inte förmår att göra detta riskerar vi att legitimera och bekräfta de främlingsfientliga osanningar och halvsanningar som är SD:s signum i debatten.

Centerpartiet hade tidgare under våren ett intressant seminarium om behovet av ett tydligare jobbfokus i integrationsdebatten och Johan Hedin, Helene Törnqvist , Trottens betraktelser , och Magnus Andersson har skrivit bra inlägg på sina bloggar med anledning av de aktuella uttalanden som jag nämnt ovan.

Ett första steg i arbetet mot en ny och bättre integrationspolitik som förmår att ta tillvara den stora tillväxtpotential som invandrigen innebär är att börja jobba efter denna handlingsplan som har ett tydligt fokus på arbetets betydelse för en fungerande integrationsprocess. Detta räcker givetvis inte men det är en början...