9/16/2008

FRA-förslaget vid vägs ände

Idag skriver några ytterligare outtröttliga Centerpartister på DN-debatt och kritiserar förslaget till FRA-lag, all heder åt dem att de orkar fortsätta driva på i denna ideologiskt viktiga fråga. Stockholmscenterns Per Ankersjö bjöd igår in till Hoppets demonstration där även Nätverket Borgerligt nej till FRA deltar och Magnus Andersson från CUF talar. Personligen har jag som aktiv inom Röda Korset reagerat kraftigt på de uttalanden från Carl Bildt som öppnade för att använda signalspaning i syfte att inhämta information om bl.a. asylsökande och andra personer med utländsk bakgrund för att sedan "handla" med denna information gentemot andra länders underrättelsetjänster....skrämmande och ovärdigt en borgerlig regering. Detta är ett mycket tydligt exempel på hur illa det kan gå.