9/09/2008

Hyresregleringens negativa effekter

I dagens DN finns ett mycket bra inlägg som är väl värt att beakta i den ofta ensidiga och onyanserde bostadspolitiska debatten.

Jag har sagt det förr men säger det igen:

Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av differentierad hyressättning. Här kan erfarenheterna från Malmö ses som en viktig erfarenhet för fortsatt diskussion. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyresgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden. Tyvärr verkar ensidigheten i debatten bestå när Barbro Engman väljer att försöka skrämma hyresgäster med att de kommer att tvingas flytta istället för att ta ansvar för frågan och föra en seriös debatt om hur vi kan skapa fler bostäder i storstadsregionerna. För Stockholmscenterns del beslutade vi vid vår senaste stämma om ett nytt bostadspolitiskt program vilket även kommer att ingå som en del i vårt kommande budgetförslag. I detta program har vi tagit fasta på dagens problem och lämnat ett flertal konkreta förslag på lösningar där vi visar hur dagens system kan förändras utan att Barbro Engmans och Hyresgästföreningens skrämselpropaganda besannas.

Ta gärna del av denna intressanta forskningsrapport om Bostadspolitik och ekonomisk tillväxt