9/02/2008

Ankersjö, Lindberg och Wikman tar bladet från munnen och säger det vi alla tycker!

Se dagens replik till Odenbergs tidigare inlägg om förslaget till ny FRA-lag. Jag kan inte annat än gratulera till en god replik som tydliggör varför det nu är hög tid att på allvar ta itu med FRA-frågan och göra vad man borde ha gjort redan från början - för en diskussion kring skyddet för den personliga integriteten först och besluta om FRA:s befogenheter sedan.