8/26/2008

Fel fokus hos Billström....

...återigen kanske man kan säga eftersom han konsekvent verkar välja fel spår i debatten kring svensk migrationspolitik. Han har nog egentligen rätt i sak när det gäller vikten av att komma i arbete etc. men formuleringarna i dagens debattinlägg i DN (samt SvD , Sydsvenskan och Aftonbladet) riskerar nog snarare att spä på fördommar än lösa några problem. Jag har skrivit enflertal inlägg under etiketten invandring och tillväxt där jag tidigare kritiserat de tongångar som nu Billström återigen gör sig till tolk för. Jag vill istället hävda att dagens problem med utanförskap i första hand beror på ett inhemsk svenskt systemfel (vilket skapats genom mångårigt socialdemokratiskt styre där den enskilde individens egen drivkraft förkvävts till förmån för kollektivistiska välfärdslösningar och passiviserande bidragssytem). Problemet kärna är inte att personer från andra länder av olika anledningar vill bostätta sig här. Problemet är att vi alla likt självgoda socialdemokrater sitter fast i en föreställning av vår egen förträfflighet där vi effektivt stänger ute alla personer som inte är som vi (dvs. kvasisossar) eller som (gud förbjude) har egna ambitioner och vägrar sjunga kollektivismens lov.

Varför inte ge den enskilde individen en chans att utvecklas och få utlopp för sin egen inneboende drivkraft istället för att tvinga in starka individer i den kollektivistiska formpressen där alla skall bli lika och dessutom i det närmaste tvingas bli beroende av offentliga allmosor - vilket på ett effektivt sätt säkrar den socialdemokratiska maktbasen...

Vi behöver ett värderingsskifte i Sverige där vi tydligare hyllar den enskilde individens kreativitet och framåtanda och ifrågasätter den inskränkta självgodhet och jantelag som vi blivit matade med under hela efterkrigstiden!

För en god kommentar till varför Billströms utspel är både felaktigt och kontraproduktivt om man vill minska utanförskapet rekommenderar jag Gayglobetrotters blogg samt ett besök hos Helen Törnqvist