7/09/2009

Mörkas syftet med FRA?

I kommentatorsfältet på Johan Linanders blogg finns ett bra inlägg som kortfattat sammanfattar en bärande och återkommande kritik mot FRA:s signalspaning som aldrig riktigt har kommit upp i den politiska debatten: - Kommer detta att funka?

Mikael skriver i kommentar nr. 11 “Personligen anser jag att den typen av signalspaning som FRA vill bedriva i kabel saknar reellt värde, det finns helt enkelt inte tillräckligt värde i den information man skulle kunna uppsnappa och risken för false positives och oändlig överskottsinformation är till mer skada än nytta.”

Vid sidan av det rent rättsligt och ideologiskt tveksamma i massövervakning som idé kan man nog med fog ifrågasätta om denna typ av övervakning överhuvudtaget kommer att ge den information som man säger sig vara ute efter. Frågan är ju då om inte syftet egentligen är ett annat…

Denna frågeställning är dock så obehaglig att den inte ens får nämnas eller?

Läs HAX


UPPDATERING 18.00

Inlägg av Mårtensson samt kommentar och replik från Johan Linanders blogg:


17/Delar ovanstående uppfattning. Bra inlägg från Mikael.
Vid sidan av de rent rättsligt och ideologiskt tveksamma i massövervakning som idé kan man nog med fog ifrågasätta om denna typ av övervakning överhuvudtaget kommer att ge den information som man säger sig vara ute efter. Frågan är ju då om inte syftet egentligen är ett annat…
Denna frågeställning är dock så obehaglig att den inte ens får nämnas eller?

Comment by Oscar Fredriksson — 9/7/2009 @ 10:19

18/Oscar, man får nämna vad man vill såklart. Men att bara insinuera att jag eller andra skulle ha “andra syften” utan att säga vilka känns inte så bra. Vilket obehagligt syfte skulle jag ha? Jag undrar eftersom jag inte vet själv (av den enkla anledningen att det inte finns något annat syfte).
Comment by Johan Linander — 9/7/2009 @ 13:43

19/Ett syfte skulle ju då kunna vara att på sikt möjliggöra en ökad polisiär övervakning, vad vet jag. Detta kan säkert motiveras med hänvisning till ökad internationell brottslighet och kriminalitet i samhället etc.
Visst kan jag vara väl polemisk (eller paranoid) när jag påstår detta och att det bakom förslaget inte överhuvudtaget finns något annat än de bästa av föresatser, men som man säger: The road to hell is paved with good intentions
Därför bör man först säkerställa att det finns tillräckliga kontrollmekanismer på plats innan man går vidare.
Comment by Oscar Fredriksson — 9/7/2009 @ 14:34