3/30/2009

Fakta vs. främlingsfientlighet

Med anledning av den stora pådraget kring Kalibers granskning av SD har Johan Hedin en mycket bra bloggpost som lyfter fram själva kärnfrågan om behovet av att visa på ett alternativ till SD och inte endast peka finger. Dessutom är det kanske mer intressant att granska var SD står i andra frågor och även se om de lever som de lär, en klassisk artikel på detta tema är ju Aftonbladets artikel om antalet förtroendevalda SD-politiker som lever på bidrag samtidigt som en av partiets profilfrågor varit att kritisera bidragsberoende...

Vi behöver bli mycket tydligare i vår argumentation kring varför invandring och ett mångkulturellt samhälle är positivt ur såväl ekonomiskt som ideologiskt perspektiv. Det finns gott om stöd i olika oberoende rapporter för att visa på hur vi i Sverige kan vinna ekonomiskt på en ökad invandring och att invandring är positivt såväl demografiskt som geografiskt om eftersom andelen personer i yrkesför ålder kommer att öka och vi kanske kan bryta den negativa befolkningstrenden i stora delar av landet. Detta kräver dock politisk vilja, mod och engagemang för att förändra den havererade integrationspolitik som bär Socialdemokraternas signum, för en sak har SD rätt i nämligen att bidragsberoendet måste minska totalt sett och att de persner som idag står utanför arbetsmarknaden måste få ökade möjligheter att kunna försörja sig genom anställning eller eget företagande. Behovet av reformer för att underlätta anställningar och företagande är inte minst viktigt för att dämpa effekterna av den rådande lågkonjunkturen och inte låta arbetslöshetssiffrorna stiga på grund av att vi har ett föråldrat regelverk. Här finns då anledning att återigen lyfta kraven på en reformerad arbetsrättslagstiftning. Jag vill även gärna se att vi genom dessa reformer slår vakt om att Sverige skall vara ett öppet samhälle där vi har ett regelverk som skapar goda förutsättningar för jobb och företagande och då även för personer och företag från andra länder. Jag tror inte att en ökad öppenhet mot omvärlden är något hot utan snarare ett sätt att skapa en bättre regional tillväxt i hela Sverige!

Här finns mycket att göra och Centerpartiet har en viktig roll i detta arbete. Flertalet andra partier hukar i denna fråga och nöjer sig med att peka finger alternativt anpassa sig till SD:s retorik. Några tidigare blogginlägg på detta tema finns samlade här.

Uppdatering: Mer om LAS hos Per, Johan , Helen, Magnus och Annie m.fl.