3/22/2009

Stämmobeslut: Rätt till vård, Integration och Regelförenkling

Dagen efter Stockholms stads distriktsstämma kan jag konstatera att det var en mycket lyckad stämma och att våra förnyade arbetsformer med en motionsblogg och stämmokommitteer fungerade mycket bra. Samtliga tre motioner som jag författat fick stämmans bifall. Särskilt viktig ur ett ideologiskt perspektiv var givetvis att stämman utan vidare diskussion gick på välfärdskommittens förslag om bifall (i enlighet ned distriktsstyrelsens yttrande) till motionen om Rätten till sjukvård. Denna fråga diskuterades intensivt inom och utom partiet under våren 2008 och jag är mycket glad över det tydliga ställningstagande som Stocholmsdistriktet gjorde vid gårdagens stämma och jag förväntar mig att riksstämman går på samma linje när motionen behandlas där i maj. Vidare beslutade stämman även att bifalla motionerna om en Förnyad integrationspolitik och Ytterligare steg i pågående regelförenklingsarbete och jag ser fram emot den kommande behandlingen av dessa frågor på riksstämman.

Stämman gjorde även många viktiga ideologiska markeringar i andra frågor och här vill jag särskilt nämna beslutet att gå på distriktsstyrelsens yttrande till Helen Törnqvists motion om att Skrota LAS. Även om jag givetvis gillade yttrandet från DS (som jag skrivit...) och var glad för att detta gick igenom så var det ännu mer glädjande att de som förordade en något annan formulering i att-satsen trots allt var enig med majoriteten om behovet av reformer. Vi behöver mer av denna reformvilja och ideologiska ställningstaganden för att driva på ett tydligare värderingsskifte inom svensk politik där vi nu äntligen kan bryta oss loss från årtionden av socialdemokratiska tankeförbud och inskränkt folkhemsromantik. Vi behöver ett ideologiskt tydligt Centerparti som driver på för liberala reformer och ett tydligare ifrågasättande av det socialdemokratiska hyckleriet i synen på frågor som solidaritet och alla människors lika värde.

Uppdatering: två bra inlägg om det nu aktuella sossehyckleriet finns hos Hedin och Ingerö och sedan tidigare har vi ju även SFI-skandalen och hyresskandalen m.m.

Uppdatering 090323: Ytterligare avslöjanden av hyckleriet inom LO och S finns här.
För kommentarer till S-kraven på extra pengar till kommunerna kan denna artikel vara intressant... läs även Magnus och Johan.

Fler kommentarer om stämman finns hos: Johan Hedin, Per Ankersjö, Fredrick Federley och Politikerbloggen.