2/04/2009

Rätten till sjukvård

Dagens artikel i DN kring sjukvård för papperslösa knyter an till inlägget nedan och min motion om Rätten till sjukvård som kommer att behandlas på Stockholmscenterns disktriktsstämma senare i vår.

Se även DN och DN som följer upp ovanstående artikel.