1/27/2009

www.stockholmsmotioner.se

Sista motionsdatum inför kommande distriktsstämma har nu passerat och alla de motioner som har lagts här i Stockholm går att ta del av på www.stockholmsmotioner.se

Jag har lagt motioner om Regelförenkling, Behovet av en förnyad integrationspolitik och Rätten till sjukvård och förhoppningen är att de vinner bifall på såväl distriktsstämman nu i mars som på partistämman i maj.

Några som bloggat om detta är Fredrik Bojerud, Johan Hedin och Per Ankersjö.
Helen Törnqvist har ävenlagt en motion om att avskaffa LAS som blir intressant att följa.