2/22/2009

Centerpartiet och integrationsfrågorna

Nu tar Centerpartiet tag i debatten kring integrationsfrågorna och går till angrepp mot den främlingsfientliga populism som allt för länge tillåtits härja fritt. Här finns behov av en tydligt liberal ingång i dessa frågor där vi står upp för allas lika rätt och värde! Därför är de tydliga besked som kommit från bl.a. partisekreterare Anders Flanking och Ungdomsförbundsordföranden Magnus Andersson mycket välkomna. Magnus skriver även på Newsmill om detta.

Abir Al-Sahlani som är en av partiets toppkandidater till Europaparlamentet har ett starkt inlägg på Politikerbloggen och nedan finns även en länk till mitt inlägg på Newsmill som inleds med följande ingress:

Vi behöver nu en gång för alla städa i debatten och istället för komma med olika populistiska utspel på allvar börja arbeta med frågan hur vi skall reformera dagens integrationspolitik. Ökad fokus på de enskilda individens vilja och drivkraft samt en lyhördhet för de goda exempel på fungerande integrationsarbete som finns runt om i landet vore en god början på denna process.

Alla Centerpartister runt om i landet som vill vara med i detta arbete är mycket välkomna att gå med i Centerpartiets Integrationsnätverk. Vi finns bl.a. på Facebook men det går även bra att kontakta oss i styrgruppen om du är intresserad.