2/10/2009

Stefan Edman och WWF

Nu börjar det komma oberoende kommentarer till alliansens energi- och klimatuppgörelse. SMP har en bloggpost och en artikel med miljödebattören Stefan Edman som uttalar sitt stöd för uppgörelsen och Centerpartiets agerande då han i likhet med mig och många andra inte ser att det kommer att ske några nya storsatsningar på kärnkraft med anledning av uppgörelsen.

Världsnaturfonden var tidigt ute med ett pressmeddelande där man efter en inledande kritik av att regeringen öppnar för att tillåta nya kärnkraftverk ändå landar i bedömningen att:

Ambitionsnivån i regeringens överenskommelse om klimatpolitiken till år 2050 är trots allt föredömlig och ett mycket bra exempel för övriga världen att följa. Sverige blir nu även det första industriland i världen som sätter ett mål till år 2020 som hamnar i närheten av vad som krävs. Men tyvärr är det långt ifrån säkert att denna ambitionsnivå räcker till för att förhindra dramatiska klimatförändringar – även om alla andra industriländer lägger sig på samma nivå som Sverige till år 2020. Pressmeddelande 090205

Att det är Centerpartiet som möjligjort detta skall vi vara stolta över! Låt oss därför nu ytterliggare vrida upp tempot och genomföra energieffektiviseringar och satsningar på förnyelsevbar energi på lokal nivå runt om i landet. Om vi lyckas väl i detta arbete så kommer det inte att finnas några incitament för att bygga nya kärnkraftverk. Allt börjar hos oss - och vi har nu en möjlighet att genom tydligt politiskt agerande på alla nivåer se till att ökningen av förnyelsebar energi resulterar i att kärnkraften kommer att avvecklas snabbare än vad man tidigare ansett som möjligt.

Från Socialdemokratin och den närstående kvällstidningen haglar dock angreppen, mest för att skyla över den egna oenigheten kan tänka...

Läs mer hos: Per Ankersjö, Departementet, Johan Hedin , Helen Törnqvist och Fredrik Bojerud

Helen har även ett utmärkt inlägg om att det krävs en närmare journalistisk granskning av SD. Mycket bra Helen! Här finns några av min inlägg som ger min syn på invandring.