2/12/2009

Stefan Edman: Är Maud lurad eller listig?

På Bohusläningens debattsida ger den gamle S-rådgivaren och miljödebattören Stefan Edman ytterligare en intressant kommenter till alliansregeringens energi och klimatuppgörelse. Jag undrar om SSU:s Jytte Guteland läst denna eftersom dagens debatt med CUF:s Magnus Andersson i morgon-tv visade att det nog finns behov av lite Socialdemokratisk självransakan när det gäller den egna hållningen i energi och klimatfrågor.

Uppdatering: Miljöministern Andreas Carlgren (c) föreslår även att minska byråkratin för att underlätta satsningar på vindkraft! Men det är säkert också fel enligt Guteland....