1/09/2009

Reformera arbetsrätten!

Plåtslageriernas Gitte Leger lyfter i dagens DI frågan om behovet av en reformerad arbetsrätt. Det vore mycket bra om vi nu äntligen kunde inleda diskussioner mellan alla berörda parter kring hur vi skall reformera gällande arbetsrättslagstiftning eftersom denna är hopplöst föråldrad och såväl anställda som arbetsgivare skulle vinna på ett modernare och mer flexibelt regelverk.

En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetsgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen.Vår tillväxt står och faller med hur vi lyckas ta tillvara den enskilde individens kreativitet och drivkraft på bästa sätt. Detta inte mist hos personer med invandrarbakgrund som utgör ett välkommet tillskott till det svenska samhället. När det gäller att koppla samman näringslivs och integrationsfrågorna har jag skrivit ett flertal inlägg på detta tema under etiketten nedan. En reformerad arbetsrätt kan även underlätta de viktiga insatser som behövs med satsningar på olika former av socialt företagande.

Det finns även ett stort behov av att skapa ett bättre trygghetssystem för företagarna själva som idag till stor del står helt utanför de trygghetssystem som gäller för vanliga löntagare. Den som väljer att starta företag riskerar även med dagens system att missgynnas ekonomiskt om man tar steget att starta ett eget företag istället för att vara anställd. Vi måste skapa ett system som uppmuntrar till nytänkande och ger en rimlig grundtrygghet för dem för dem som vill starta och driva en egen verksamhet – och då även bidra till sysselsättningen genom att anställa personal för kortare eller längre perioder.

Tyvärr är regeringen och arbetsmarknadsministern allt för passiv när det gäller att driva på arbetet i denna fråga så detta initiativ från Gitte Leger är mycket bra.

TIPS! Läs denna debattartikel som belyser hur dagens system skapar inlåsningseffekter på arbetsmarknaden vilka är direkt destruktiva för såväl enskilda arbetstagare som för arbetsgivaren.

Bloggar: Stefan Tornberg skriver också om trygghetssystem och jobbskatteavdrag på sin blogg. Fler som skriver om jobbskatteavdraget är Per, Johan, Jonas, Annie