1/12/2009

Reformera arbetsrätten! (del3)

Det verkar som om det nu ätligen börjar blåsa upp till debatt kring behovet av en reformerad arbetsrätt. Nu senast är det Lars Calmfors som vill använda bidrag för att skapa en flexiblare arbetsmarknad. Tidigare har Magnus Henrekson och Gitte Leger kommit med andra, och i min mening bättre, alternativ. Det saknas dock alltjämt en ordentlig och genomgripande politisk debatt i frågan och man undrar varför det är så tyst på ledarplats och från politiskt håll? Läs tidigare inlägg vi etiketten nedan

Bloggat: Annie, Magnus, Helen, Anders , Johan och Dick